Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty thương mại Phú Bình
Lời Nói Đầu

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp , các tổ chức, các công ty, chuyên kinh doanh sản xuất các loại mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vỡ vậy thị trường là vấn đề sống cũn của các doanh nghiệp , mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường cho nên bản thân các doanh nghiệp phải tự tỡm nguồn mua và tiờu thụ hàng húa của họ để tồn tại và phát triển.
Kinh doanh trong cơ chế thị trường gắn trực tiếp với mục tiờu lợi nhuận. Vỡ vậy, trong điều kiện cạnh tranh thực hiện chính sách bán hàng và tổ chức công tác kế toán bán hàng có ảnh hưởng lớn đến doanh số bán ra và lợi nhuận của doanh nghiệp . Nó cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho hoạt động bán hàng. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng.
Quan tâm tới vấn đề này đó được sự giúp đỡ của Công ty Thương mại Phú Bỡnh, tụi chọn đề tài : “Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty Thương mại Phú Bỡnh” làm chuyên đề thực tập của mỡnh.
Mục tiêu của chuyên đề này là tỡm hiểu cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó đối chiếu với chế độ kế toán của Việt Nam và từ đó rút ra những ưu điểm,hạn chế trong tổ chức hoạt động kế toán bán hàng.
Chuyên đề gồm 2 phần chính :
PHẦN I : Bỏo Cỏo Thực Tập
PHẦN II : Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty Thương mại Phú Bỡnh.

PHẦN I : Đặc điểm và tỡnh hỡnh chung của Cụng ty thương mại Phỳ Bỡnh.

1. Quỏ trỡnh hỡnh thành, xõy dựng và phỏt triển của Cụng ty thương mại Phỳ Bỡnh.

Cụng ty thương mại Phỳ Bỡnh là Cụng ty chuyờn cung cấp và phõn phối cỏc loại mặt hàng mỹ phẩm LG, sữa Cụ gỏi Hà Lan, sữa Enlin ( New Zealand ) và hàng tiờu dựng cỏc dụng cụ thiết yếu trong gia đỡnh.
Cụng ty là một trong những doanh nghiệp phỏt triển cú doanh thu cao và đóng thuế đầy đủ cho nhà nước. Hiện nay Cụng ty cú Văn phũng đại diện đúng tại Vương Thừa Vũ, Thanh Nhàn.

1.1 Công ty thương mại Phú Bỡnh thành lập ngày 13/10/1998 theo quyết định số 446/QP_UB của UBND Thành Phố Hà Nội. Địa chỉ Văn phũng : P55 B2 Khu tập thể Kim Liờn.

1.2 Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ của cỏc phũng ban.

Hiện nay cơ cấu tổ chức của Cụng ty thương mại Phỳ Bỡnh được xỏc định như sau:

- Ban giỏm đốc ( Giỏm đốc cụng ty : Đào Đức Chớnh )

Xõy dựng kế hoạch kinh doanh và tổ chức điều hành, quản lý hoạt động tiờu thụ sản phẩm toàn cụng ty. Tổ chức quản lý nhõn sự, tài sản, chi phớ của cụng ty đảm bảo hoạt động kinh doanh, đảm bảo doanh thu và đời sống cỏn bộ thụng qua định mức và chỉ tiờu của cụng ty.

- Cỏc ban kinh doanh: Tổ chức phõn phối và tiờu thụ sản phẩm.
Ban kinh doanh 1: Địa bàn phõn cụng : Hà Nội và khu vự ngoại thành.
Ban kinh doanh 2: Địa bàn phõn cụng : Cỏc tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yờn, Bắc Giang, Việt Trỡ ( Phỳ Thọ ), Nam Định.

- Ban Tài chớnh: Quản lý tài sản và chi phớ trong Cụng ty từ văn phũng đến cỏc ban kinh doanh. Quản lý tiền hàng lập bỏo cỏo tài chớnh.

- Bộ phận hành chớnh: Thực hiện cỏc chức năng và nhiệm vụ hành chớnh của Cụng ty.

1.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiờu Năm Doanh thu (triệu đồng ) Chỉ tiờu doanh thu giao KH % thực hiện kế hoạch Quõn số Thu nhập bỡnh quõn (Nghỡn đồng)
Năm 2001 11.200 9.500 117 12 700
Năm 2002 11.500 11.000 105 14 800
Năm 2003 12.900 12.400 104 18 1.000
Năm 2004 13.700 12.700 108 16 1.700
Năm 2005 12.700 14.000 91 16 2.000
Dự kiến 2006 15.000 13.200 114 14 3.000

Chỉ tiờu doanh thu của Cụng ty gần như liờn tục cú đà tăng trưởng mạnh, và đặc biệt sau năm 2003. Đến năm 2004 Cụng ty đó củng cố tổ chức, xõy dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh tốt, tổ chức quản lý và thực hiện bỏn hàng tốt nờn doanh thu đó tăng trưởng tốt, so với chỉ tiờu đặt ra.

1.4 Tổ chức kế toán của Công ty thương mại Phú Bỡnh.

1.4.1 Phũng kế toỏn của cụng ty.
- Kế toỏn trưởng: Chịu trỏch nhiệm chỉ đạo chung về cụng tỏc tài chớnh của Cụng ty, lập và thực hiện kế hoạch giỳp ban giỏm đốc cụng ty.
- Kế toỏn viờn: Chịu trỏch nhiệm chung về cỏc mặt thu tiền mặt, theo dừi lượng nhập xuất, tồn kho, hao hụt, quản lý tỡnh hỡnh bỏn buụn, bỏ


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty thương mại Phú Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty thương mại Phú Bình sẽ giúp ích cho bạn.