Công tác hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Mục lục
Lời nói đầu 1
phần I: một số vấn đề về lý luận chung về công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 2
I. ý nghĩa của việc tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 2
1. Thành phẩm và yêu cầu quản lý thành phẩm: 2
a, Thành phẩm và vai trò của thành phẩm 2
b, Yêu cầu quản lý thành phẩm: 3
2. Tiêu thụ thành phẩm và yêu cầu quản lý tiêu thụ 4
a, Tiêu thụ thành phẩm và vai trò của tiêu thụ thành phẩm 4
b, Yêu cầu quản lý tiêu thụ 5
3. Vai trò của kế toán đối với việc quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 5
II: nội dung công tác kế toán thành phẩm trong doanh ngiệp 6
1. Yêu cầu của công tác kế toán thành phẩm 6
2. Đánh giá thành phẩm 6
2.1. Đánh giá thành phẩm nhập kho 7
2.2. Đánh giá thành phẩm xuất kho 7
3. Chứng từ sử dụng 9
4. Kế toán chi tiết thành phẩm 9
4.1. Phương pháp ghi thẻ song song 10
4.2. Phương pháp đối chiếu luân chuyển 11
4.3. Phương pháp sổ số dư 11
5. Kế toán tổng hợp thành phẩm 12
5.1. Các tài khoản sử dụng trong kế toán tổng hợp thành phẩm 12
5.2. Phương pháp hạch toán 13
5.2.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 13
5.2.2. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 15
6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 16
6.1. Nguyên tắc hạch toán TK - 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 16
6.2. Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 16
6.3. Phương pháp hạch toán 17
III, Nội dung công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp công nghiệp 17
1, Tiêu thụ thành phẩm và các trường hợp hàng hoá được xác định là tiêu thụ 17
2. Tổ chức kế toán bán hàng 18
2.1. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong những doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 18
2.1.1. Phương thức bán hàng trực tiếp 18
2.1.2. Phương thức bán hàng gửi bán 20
2.1.3. Phương thức giao hàng đại lý 21
2.1.4 Phương thức bán hàng trả góp 22
2.1.5. Trường hợp doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hoá cho khách hàng 23
2.2. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm lao vụ, dịch vụ theo phương pháp kê khai thường xuyên trong những doanh nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp 24
2.3. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, lao vụ ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 25
Phần II: thực trạng công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty dệt may Hà Nội 27
I: đặc điểm tình hìnhchung của công ty dệt may Hà Nội 27
1. Giới thiệu về Công ty: 27
2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty dệt may Hà Nội. 28
2.1. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty 28
2.2. Đặc điểm của tổ chức sản xuất 28
3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty. 28
4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 30
5. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của Công ty dệt may Hà Nội: 31
II. Thực tế công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty dệt may Hà Nội. 32
1. Đặc điểm thành phẩm của Công ty dệt may Hà Nội. 32
2. Tình hình quản lý và hạch toán thành phẩm 34
3. Hạch toán chi tiết thành phẩm 36
3. 1. Thủ tục nhập kho thành phẩm 36
3.2. Thủ tục xuất kho 37
3.3. Kế toán tổng hợp thành phẩm 39
4. Kế toán tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Dệt may Hà Nội 43
4.1. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm ở Công ty Dệt may Hà Nội 43
4.2. Phương thức bán hàng 44
5. Kế toán tổng hợp thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 45
5.1. Kế toán tiêu thụ hàng nội địa 45
5.1.1. Trường hợp tiêu thụ trực tiếp thu tiền ngay 45
5.1.2 Phương thức bán hàng trả chậm: 47
5.1.3. Kế toán tiêu thụ hàng xuất khẩu 49
5.1.4 Kế toán thuế giá trị gia tăng 51
I. Nhận xét về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 54
1:Ưu điểm: 54
2.Nhược điểm: 54
II. Về kế toán thành phẩm 56
1. Về hạch toán chi tiết sản phẩm 56
2. Về giá thực tế của thành phẩm xuất kho 56
3. Về kế toán tiêu thụ 59
3.1. Trường hợp hàng bán trả chậm 59
4. vấn đề ứng dụng tin học 60
Kết luận 61




Xem Thêm: Công tác hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm sẽ giúp ích cho bạn.