Kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm của công ty nhựa cao cấp Hàng Không
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 4
I-Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 4
II. Chi phí sản xuất 7
III. Giá thành 12
IV. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành SP 15
V. Các phương pháp tính giá thành và ky giá thành 37
Phần II. THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG 47
I. Đặc điểm chung của Công ty Nhựa cao cấp Hàng không 47
II. Thực tề về công tác tập hợp chi phí SX và tính giá thành SP . 58
PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM CẢI TIẾN VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP Ở CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG. 97
I . Nhận xét chung về công tác quản lý, kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành SP tại công ty nhựa cao cấp Hàng Không 97
II. Một số ý kiến đóng góp nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành SP ở công ty nhựa cao cấp HK. 99
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm của công ty nhựa cao cấp Hàng Không
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và giá thành sản phẩm của công ty nhựa cao cấp Hàng Không sẽ giúp ích cho bạn.