Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp chè Ngọc Lâm
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ VỀ XÍ NGHIỆP CHẩ NGỌC LÂM 3
I.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Xớ nghiệp Chố Ngọc Lõm. 3
II.Bộ mỏy quản lý, cơ cấu bộ máy kế toán của Xí nghiệp chè Ngọc Lâm. 5
1. Bộ mỏy quản lý: 5
1.1. Bộ mỏy quản lý của Xớ nghiệp cơ cấu theo sơ đồ sau: 5
1.2. Chức năng nhiệm vụ của các phũng ban. 5
2. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ 6
3. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn. 7
3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 7
3.2. Chức năng nhiệm vụ mỗi bộ phận 8
3.3. Hỡnh thức tổ chức sổ kế toỏn 8
PHẦN THỨ HAI: TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP CHẩ NGỌC LÂM 10
I – Kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm: 10
1. Cụng tỏc quản lý chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm. 10
1.1. Hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, cách phân loại chi phí sản xuất . 10
1.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 10
1.1.2.Phõn loại chi phớ sản xuất 10
1.1.3.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 11
2. Kế hoạch tập hợp chi phớ sản xuất. 11
2.1 Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất nguyờn vật liệu trực tiếp. 11
2.2. Kế toỏn tập hợp chi phớ nhõn cụng trực tiếp. 17
2.3. Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất chung. 25
2.4. Tổng hợp chi phớ sản xuất toàn doanh nghiệp . 283. Tớnh giỏ thành sản phẩm 29
3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 29
3.2. Kỳ tớnh giỏ thành sản phẩm 29
3.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm Chè đen ( CTC) 29
3.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm Chố xanh 33
III. Kế toán thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong Xí nghiệp 35
1. Tỡnh hỡnh cụng tỏc quản lý thành phẩm, tiờu thụ thành phẩm. 35
1.1. Đặc điểm thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp Chè Ngọc Lâm 35
1.2. Tỡnh hỡnh quản lý và hạch toỏn thành phẩm ở Xớ nghiệp chố Ngọc Lõm . 35
1.2.1 Đánh giá thành phẩm 35
1.2.2. Cỏc khỏch hàng của Xớ nghiệp chố Ngọc Lõm. 36
1.2.3. Các phương thức bán hàng của Xí nghiệp chè Ngọc Lâm. 36
1.2.4. Các quy định về quản lý 36
2. Thủ tục nhập – xuất kho và chứng từ kế toỏn 37
2.1. Thủ tục nhập kho 37
2.2.Thủ tục xuất kho 37
3. Kế toỏn thành phẩm 37
3.1. Kế toỏn chi tiết thành phẩm 37
3.2. Kế toỏn tổng hợp thành phẩm 41
4. Kế toỏn kết quả tiờu thụ 46
4.1. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm ở Xí nghiệp Chè Ngọc Lâm 46
4.2. Kế toỏn doanh thu bỏn hàng 46
4.3. Hạch toỏn cỏc khoản giảm trừ doanh thu 49
4.4. Kế toỏn giỏ vốn hàng bỏn 49
4.5. Kế toán các khoản phải nộp Nhà nước 52
5.Kế toỏn chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý Xớ nghiệp 53
5.1. Kế toỏn chi phớ bỏn hàng 53
5.2. Kế toỏn chi phớ quản lý doanh nghiệp 55
6. Kế toỏn kết quả tiờu thụ 57
7. Hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh 59
PHẦN III: MỘT SỐ í KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP CHẩ NGỌC LÂM 64
I. Nhận xột về cụng tỏc kế toỏn 64
1.Ưu điểm 64
2.Nhược điểm 65
3. Nhận xột về chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm. 65
4. Một số biện phỏp hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Xớ nghiệp chố Ngọc Lõm 67
4.1. Hoàn thiện cụng tỏc tổ chức bộ mỏy kế toỏn 67
4.2. Hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 68
4.2.1. Hạch toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 68
4.2.2. Hạch toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 68
4.2.3. Hạch toỏn chi phớ sản xuất chung 69
II. Kết luận và kiến nghị 69
1. Kết luận 69
2. Kiến nghị 70


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp chè Ngọc Lâm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp chè Ngọc Lâm sẽ giúp ích cho bạn.