Hoàn thiện 77công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty in Công Đoàn Việt Nam
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế thị trường cạnh tranh làm nảy sinh những lĩnh vực mới đáng quan tâm cho các doanh nghiệp như quảng cáo, Marketing . nhằm đạt được vị thế cao trên thị trường. Nhưng một số nhân tố “ nội lực ”, chủ quan, có tầm chiến lược lâu dài cho doanh nghiệp lại nằm ở khâu sản xuất. Thực tế cho thấy nếu doanh nghiệp hạ thấp chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm trong khi giá thành giảm xuống thì luôn chiếm được những đoạn thị trường lớn với sức cạnh tranh cao. Điều đó cho thấy việc quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển chung của bất kỳ doanh nghiệp nào. Có thể nói hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là không thể thiếu trong công tác kế toán của doanh nghiệp . Hơn nữa nó còn cung cấp cho doanh nghiệp những chỉ tiêu kinh tế quan trọng như: giá vốn hàng bán, lợi nhuận kinh doanh, điểm hoà vốn, điểm tối đa lợi nhuận . hay nói chung lại là nó cho thấy được rõ mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận. Qua đó có thể đánh giá được tình hình hoạt động, khả năng kinh doanh của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định quản trị để làm sao không ngừng tiết kiệm chi phí , hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng cũng như khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp .
Công ty in Công đoàn Việt Nam là một doanh nghiệp Nhà nước có kinh nghiệm nhiều năm trong việc in ấn và tiêu thụ các loại sách, báo, tạp chí. Với mục đích không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Công ty đã chú trọng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên trước những yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của cơ chế thị trường, Công ty in Công đoàn cần phải có những biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
Ý thức được vai trò của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với hoạt động quản lý kinh tế ở các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thực tế tại Công ty in Công đoàn Việt Nam thuộc tổng Liên đoàn Việt Nam với sự chỉ bảo tận tình của các cán bộ công nhân viên của Công ty và thầy giáo Ths. Phạm Đức Cường, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty in Công Đoàn Việt Nam” cho chuyên đề thực tập của mình.
Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm ba phần chính:
Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty in Công Đoàn Việt Nam.
Phần III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty in Công Đoàn Việt Nam.


PHẦN I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHÍ PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT.
1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất.
Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong một thời kỳ.
Vậy chi phí sản xuất có bốn đặc điểm sau:
- Thứ nhất: Về chất chi phí sản xuất là hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà trong đó:
+ Lao động sống hao phí gồm: tiền công, tiền lương, các khoản trích theo lương
+ Lao động vật hoá hao phí gồm: vật tư ( thể hiện toàn bộ lao động quá khứ đã tạo nên được số vật tư đó ), khấu hao TSCĐ ( thể hiện một phần lao động quá khứ đã tạo nên TSCĐ đó được tính là khấu hao trong kỳ ) .
- Thứ hai: Về lượng chi phí sản xuất là hao phí được biểu hiện bằng thước đo tiền tệ. Đây là thước đo bắt buộc có trong hạch toán kế toán . Chính nhờ đặc điểm này mà ta có thể định lượng chi phí sản xuất bằng một con số duy nhất, tiện cho việc phân tích , so sánh, tính toán các chỉ tiêu kinh tế .
- Thứ ba: Về không gian chi phí sản xuất là hao phí có liên quan đến hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp . Đặc điểm này phân biệt chi phí sản xuất với chi phí nói chung bởi vì ngoài chi phí sản xuất chi phí còn bao gồm chi phí hoạt động tài chính , chi phí hoạt động bất thường.
- Thứ tư: Về thời gian chi phí sản xuất là hao phí tính cho một thời kỳ. Đặc điểm này phân biệt chi phí sản xuất với tư cách là chi phí khác với chi tiêu. Chi tiêu là sự giảm đi đơn thuần các loại vật tư, tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp . Trên thực tế có những chi phí được tính vào kỳ hiện tại nhưng chưa được chi tiêu ( các khoản phải trả ) hay những khoản chi tiêu của kỳ hiện tại nhưng chưa được tính vào chi phí ( bỏ tiền mua TSCĐ rồi khấu hao dần đưa vào chi phí )
1.2. Phân loại chi phí sản xuất.
Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất vào từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định.
Phân loại chi phí sản xuất có tác dụng lớn trong việc làm rõ các thông tin kế toán , giúp cho các nhà quản lý ra những quyết định đúng đắn.Tuỳ theo sự xem xét chi phí và mục đích quản lý mà người ta sử dụng các cách phân loại khác nhau theo các tiêu thức khác nhau.
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố của chi phí .
Theo cách phân loại này chi phí sản xuất được phân chia thành các yếu tố sau:
* Yếu tố nguyên vật liệu : bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ . sử dụng vào sản xuất kinh doanh (loại trừ giá trị vật liệu dùng không hết nhập kho và phế liệu thu hồi)
* Yếu tố nhiên liệu, động lực
* Yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp lương
* Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ : là các khoản trích theo lương tính vào chi phí theo tỷ lệ qui định
* Yếu tố khấu hao TSCĐ
* Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài


Xem Thêm: Hoàn thiện 77công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty in Côn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện 77công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty in Côn sẽ giúp ích cho bạn.