Tên đề tài:
Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành sản xuất gạch Block Phân xưởng chế biến lâm sản
LỜI NÓI ĐẦU


Để quản lý quá trình sản xuất kinh doanh cần phải sử dụng hàng loạt các công cụ khác nhau. Trong đó, kế toán được coi là một công cụ quan trọng và hữu hiệu nhất. Bởi lẽ, kế toán về mặt bản chất chính là hệ thống đo lường, sử lý và truyền đạt những thông tin có ích cho các các quyết định kinh tế. Cũng có thể nói kế toán là một ngành khoa học, là nghệ thuật của việc ghi chép, phân loại, tổng hợp, và lý giải các nghiệp vụ tài chínhdiễn ra ở một tổ chức hay một oanh nghiệp, làm căn cứ để các nhà quản lý đề ra phương án kinh doanh tối ưu nhất. Cho nên, mọi doanh nghiệp đều phải quan tâm tới việc tổ chức công tác kế toán hợp lý và khoa học ở tất cả các khâu:kế toán nguyên vật liệu, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . Họ đều hiểu rằng muốn tồn tại và đứng vững trong môi trường cạnh tranh hiện nay thì không có cách lựa chọn nào cơ bản hơn, vững chắc hơn, lâu bền hơn là phải tổ chức quản lý tốt tất cả các khâu không nghiêng về mặt nào. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm đem lại ngày càng nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp.


Nhận thức được ý nghĩa trên, Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành , kế toán nói chung đã trở thành một công cụ quản lý hữu hiệu, và đã thực sự xuyên suốt cho toàn bộ công tác kế toán ở công ty.
Qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán tổng hợp ở công ty đã đem lại cho những kết quả rất thiết thực cho đợt thực tập tiếp cận thực tế về kế toán của em.


Quy mô không lớn nhưng hạn chế về kiến thức cùng thời gian nên em chọn 2 phân xưởng “Phân xưởng sản xuất gạch Block”-“Phân xưởng chế biến lâm sản” và một vài sản phẩm tiêu biểu của công ty để nghiên cứu. Điều đó sẽ phản ánh không chính xác về quy mô của công ty"Báo cáo kế toán tổng hợp"với mong muốn phản ánh được phần nào thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm không ngừng hoàn thiện công tác kế toán ở công ty.

Ngoài phần mở đầu và kết luận báo cáo gồm ba phần:
Phần I: Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán của công ty Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành
Phần II: Công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành
Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành


Xem Thêm: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty Công ty cổ phần thương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty Công ty cổ phần thương sẽ giúp ích cho bạn.