Tên đề tài:
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA XƯỞNG CƠ KHÍ VÀ SỬA CHỮA 250 B NHƯ QUỲ
LỜI MỞ ĐẦU


Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập ngày càng mạnh mẽ các doanh nghiệp đang phải cạnh tranh hết sức quyết liệt để tồn tại và phát triển. Công tác kế toán do đó đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn, giúp cho ban giám đốc lập được kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Với chúng em những sinh viên kiểm toán vần phải biết được quy trình hạch toán các phần hành kinh tế vì thế đợt kiến tập này em nghĩ rằng nó sẽ vô cùng bổ ích cho chúng em. Vơi những kiến thức mà chúng em được học trên nhà trường thông qua đợt kiến tập này chúng em sẽ biết vận dụng kiến thức tốt hơn vào công việc.


Để hoàn thành được bài báo cáo kiến tập này em xin cảm ơn sự giúp đơ, chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô giáo trong khoa kế toán, đặc biệt là cô Nguyễn Thị Thu Liên. Em xin cảm ơn các thầy các cô rất nhiều.
Trong quá trình kiến tập cháu đã được các Bác, các cô chú, các anh, các chị trong công ty hướng dẫn chỉ bảo nhiệt tình trong 2 tháng qua. Cháu xin cảm ơn rất nhiều.
Trong bài báo cáo này mặc dù em đã rất cố gắng song không thể tránh khỏi những sai sót và hạn chế, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo cùng các bạn. Em xin cảm ơn!


I, Giới thiệu chung về công ty 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển. 2
2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 7
3. Đặc điểm của tổ chức bộ máy quản lý 9


II. Tình hình tổ chức công tác kế toán của công ty 12
1. Đặc điểm công tác tổ chức bộ máy kế toán 12
2 Tổ chức hệ thống chứng từ 14
3. Tổ chức hệ thống tài khoản 15
4. Tổ chức hình thức sổ kế toán 15
5. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính 16
6. Các chính sách kế toán chủ yếu được áp dụng: 18


III. Kế toán một số phần hành chủ yếu tại đơn vị. 19
1.Kế toán nguyên vật liệu 19
2. Kế toán tài sản cố định. 21
3. Các nghiệp vụ thanh toán 23
4.Kế toán tiêu thụ thành phẩm. 25
5. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doan nghiệp và các chi phí khác. 31


IV. Một số ưu điểm, tồn tại và một số giải pháp phát triển doanh nghiệp 34
1. Đánh giá chung 34
2. Một số giải pháp: 36


Xem Thêm: Tình hình tổ chức công tác kế toán của xưởng cơ khí và sửa chữa 250 B Như Quỳ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình tổ chức công tác kế toán của xưởng cơ khí và sửa chữa 250 B Như Quỳ sẽ giúp ích cho bạn.