Tên đề tài:
TÌN HÌNH CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HẢI HÒA
LỜI MỞ ĐẦU


Phát triển trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN , đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng muốn duy trì và phát triển thì cần đổi mới trong sản xuất và lấy hiệu quả làm mục tiêu hàng đầu . Muốn đạt được điều này thì bất kỳ nhà quản lý doanh nghịêp nào cũng phải nhận thức được vai trò của công tác kế toán . Kế toán là nguồn cung cấp các dữ liệu tài chính để làm nền tảng cho các quyết định của doanh nghiệp . Trong sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước , kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh tế cả về mặt vi mô và vĩ mô .


Sản xuất và dệt lưới đánh cá là 1 trong những ngành sản xuất vật chất quan trọng tạo ra cơ sở kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân , sử dụng số lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội , là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình CNH - HĐH đất nước . Trong xu hướng phát triển chung, đặc biệt là trong cơ chế thị trưòng, lĩnh vực kinh doanh sản xuất cũng tăng lên . Để tồn tại và phát triển trong quá trình đổi mới này đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn cải tiến công tác quản lý kinh tế , nâng cao hạch toán kế toán .


Qua những năm học tại trường Trung cấp kinh tế – Bộ công nghiệp Hà Nội em đã được các thầy giáo , cô giáo trong nhà trường giảng dạy , truyền thụ những kiến thức cơ bản về hoạt động kinh doanh và quản lý kinh tế , tài chính trong các doanh nghiệp . Trên cơ sở kiến thức quý báu đó và thời gian về thực tập tại Công ty TNHH Hải Hoà , em đã tập trung nghiên cứu những hoạt động kinh tế chủ yếu và viết bản báo cáo thực tập dưới đây .

Trong bản báo cáo có 5 nội dung chính:
Phần 1 : Tình hình chung của doanh nghiệp
Phần 2 : Nghiệp vụ chuyên môn
Phần 3 : Nhận xét và khuyến nghị
Phần 4 : Nhận xét và xác nhận của doanh nghiệp


Tiết kiệm chi phí vận chuyển trong thu mua và trong sử dụng , nghiên cứu tìm kiếm việc sử dụng nguồn vật liệu mới , giá cả hợp lý , có hiệu quả , đáp ứng tiến bộ khoa học kỹ thuật .
- Xây dựng chế độ khen thưởng cho cán bộ công nhân viên , nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong sử dụng tiết kiệm vật tư .
Sử dụng các biện pháp kỹ thuật , nâng cao ý thức của CBCNV nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm lao động gián tiếp , kiện toàn bộ máy lãnh đạo trong toàn doanh nghiệp .
Để nâng cao hiệu qủa công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm , doanh nghiệp cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trên . Tuy nhiên điều cốt lõi là phải tự đánh giá được khả năng cạnh trạnh của chính mình từ đó chủ động xây dựng kế hoạch SXKD cho phù hợp . Công ty cần xây dựng hoàn chỉnh các chính sách , phương hướng phát triển trong thời gian tới để xác định nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động cho phù hợp . Mặt khác , cần nâng cao quyền lợi và trách nhiệm của các cá nhân , tập thể , nhanh chóng hoàn thành ban kiểm soát , kiểm toán nội bộ giúp kịp thời phát hiện sai sót trong tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm .


Với những kiến thức đã được học ở trường và 1 tháng thực tập tìm hiểu thực tế , đã giúp em hiểu sâu hơn về những kiến thức đã học và hiểu được tầm quan trọng của công tác kế toán ngoài thực tế . Đặc biệt là công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm trong công ty TNHH Hải Hoà nói riêng và các DN khác nói chung . Việc tập hợp chính xác , đầy đủ CPSX trong kỳ đã góp phần không nhỏ để nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp .


Công ty TNHH Hải Hoà đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong những năm qua. Tuy nhiên nếu công tác hạch toán kế toán của công ty khắc phục được một số vấn đề tồn tại theo nhận định của em thì chắc chắn công tác hạch toán kế tóan của công ty sẽ được hoàn thiện hơn, giúp cho công ty nâng cao được sức cạnh tranh trong hoạt động SXKD .
Quá trình thực tập tại công ty, em luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo và của các cô chú trong công ty đã giúp em hoàn thành luận văn này.Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu thực tế và trình độ bản thân còn hạn chế , bản báo cáo này không tránh khỏi những khiếm khuyết và còn có những sai sót nhất định, nhất là những kiến nghị đề xuất mang tính chủ quan của bản thân. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các Thầy, Cô giáo và của các Cô Chú trong công ty để nhận thức của em được đầy đủ hơn và hoàn thành tốt nội dung đào tạo của khoá học .


Xem Thêm: Tình hình chung về công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Hải Hoà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình chung về công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Hải Hoà sẽ giúp ích cho bạn.