Tên đề tài:
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM
LỜI MỞ ĐẦU


Các nền kinh tế lớn trên thế giới đang có xu hướng phát triển các doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn kinh tế bởi những thế mạnh mà mô hình này mang lại. Việt Nam, là một thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO, cùng với xu thế phát triển đó của thế giới cũng đang cố gắng xây dựng và phát triển các tập đoàn kinh tế ngày một lớn mạnh. Nhưng để thực hiện được điều đó không hề đơn giản, chúng ta phải có một chiến lược phát triển lâu dài tổ chức hoạt động bộ máy quản lý của tập đoàn sao cho có hiệu quả, trong đó phải kể đến tầm quan trọng của bộ máy kế toán. Kế toán là một công cụ quản lý hữu hiệu của các doanh nghiệp, bên cạnh việc thực hiện chức năng hạch toán và quản lý tài sản của doanh nghiệp, bộ máy kế toán còn cung cấp các thông tin tài chính quan trọng cho các đối tượng có liên quan. Từ đó có thể thấy đối với các tập đoàn kinh tế lớn thì vai trò của bộ máy kế toán lại càng trở nên cần thiết. Vì lý do đó mà em chọn Tập đoàn kinh tế Vinashin để nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này. Tuy nhiên, do qui mô quá lớn của Tập đoàn nên trong phạm vi bài báo cáo này em chỉ xin đi sâu vào tìm hiểu về bộ máy kế toán tại Công ty mẹ- Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam Vinashin (sau đây gọi tắt là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam).


Trong thời gian thực tập vừa qua tại Tập đoàn em đã tìm hiểu được một số thong tin khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. Được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị tại phòng kế toán của Tập đoàn và sự hướng dẫn của PGS.TS Phạm Bích Chi, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp với nội dung chính như sau:
Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam
Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam
Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

Do trình độ còn hạn chế nên bài viết của em còn nhiều thiếu sót, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các anh chị và cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Phạm Bích Chi cùng các anh chị phòng kế toán đã giúp đỡ em thực hiện báo cáo này.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 3
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VINASHIN 4
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VINASHIN 4
1.1.1. Các thông tin sơ lược về Tập đoàn 4
1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Vinashin 5
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VINASHIN 8
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Tập đoàn 8
1.2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Tập đoàn 8
1.2.2.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh, sản phẩm và thị trường sản phẩm 8
1.2.2.2. Quan hệ của Tập đoàn với Nhà nước và cơ quan khác 11
1.2.3. Đặc điểm mô hình tổ chức kinh doanh tại Tập đoàn 11
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM VINASHIN 14
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM VINASHIN NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 17


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VIỆT NAM VINASHIN 18
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ VINASHIN 18
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI VINASHIN 26
2.2.1. Các chính sách kế toán chung 26
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 28
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 28
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 28
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 30
2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 30
2.3.1. Kế toán phần hành thanh toán 30
2.3.1.1. Chứng từ sử dụng: 30
2.3.1.2. Tài khoản hạch toán 30
2.3.2. Phần hành kế toán vốn bằng tiền 32
2.3.2.1. Chứng từ sử dụng: 32
2.3.2.2. Tài khoản sử dụng 32


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI TẬP ĐOÀN VINASHIN 33
3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 33
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 33
KẾT LUẬN 35


Xem Thêm: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.