Tên đề tài:
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM PHƯƠNG
LỜI NÓI ĐẦU


Hơn bao giờ hết, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là vấn đề thường xuyên được đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp thương mại, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi mà nền kinh tế nước ta đang chuyển sang một giai đoạn mới: xoá bỏ cơ chế tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế mở cửa vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sự chuyển đổi này có ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động kinh tế cũng như các hoạt động xã hội. Và trong cơ chế mới các doanh nghiệp đều bình đẳng trong khuôn khổ của pháp luật. Để có thể tồn tại trong thế giới cạnh tranh phức tạp này các doanh nghiệp phải tổ chức tốt hoạt động kinh doanh của mình đặc biệt công tác bán hàng, bởi lẽ bán hàng là khâu tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có bán hàng tốt doanh nghiệp mới nhanh thu hồi vốn để bù đắp chi phí bỏ ra cũng như thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ là điều kiện tồn tại phát triển đến doanh nghiệp tự khẳng định vị trí của mình trên thương trường cho nên kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh luôn được đặt ra với mục đích nhằm tổ chức khoa học, hợp lý công tác kế toán bán hàng ở các doanh nghiệp, làm cơ sở thông tin kế toán đảm bảo cung cấp đúng đắn và đáng tin cậy.


Nhận thức được tầm quan trọng trên kết hợp với những kiến thức em đã được học và qua quá trình thực tập, làm việc tại công ty em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ TM & XNK Nam Phương

Nội dung chuyên đề gồm ba chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ TM & XNK Nam Phương.
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Dịch vụ TM&XNK Nam Phương.

Do nhận thức và trình độ có hạn nên mặc dù bản thân có rất nhiều cố gắng nhưng báo cáo này chắn chắn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em rất mong được sự góp ý của các thầy cô giáo, các cán bộ kế toán trong công ty giúp em hoàn thiện hơn về đề tài này.
Em xin chân thành cám ơn!


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
1.1 Đặc điểm về doanh nghiệp thương mại dịch vụ và vai trò kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại. 3
1.1.1 Đặc điểm doanh nghiệp thương mại. 3
1.1.2 Vai trò kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 3
1.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại. 5
1.2.1 Một số khái niệm liên quan đến quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 5
1.2.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại. 9


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM & XNK NAM PHƯƠNG 18
2.1 Giới thiệu về công ty TNHH Dịch vụ TM & XNK Nam Phương. 18
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển và đặc điểm của công ty. 18
2.1.2 Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 19
2.1.3 Đặc điểm về tổ chức, bộ máy kế toán của công ty: 21
2.2 Thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ TM&XNK Nam Phương. 24
2.2.1 Hệ thống chừng từ. 24
2.2.2 Phương pháp hạch toán. 24


CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NAM PHƯƠNG. 45
3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty TNHH Dịch vụ TM&XNK Nam Phương. 45
3.1.1 Những ưu điểm. 45
3.1.2 Những hạn chế. 47
3.2 Các giải pháp về KTBH và xác định KQKD tại công ty TNHH Dịch vụ TM&XNK Nam Phương. 48
3.2.1 Công ty nên xem xét mở thêm sổ kế toán để hoàn thiện hệ thống sổ kế toán. 48
3.2.2 Công ty nên mở thêm tài khoản để hoàn thiện hệ thống tài khoản. 49
3.2.3 Lập chính sách chiết khấu thương mại
KẾT LUẬN 51


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ thương mại & xuất nhập khẩu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dịch vụ thương mại & xuất nhập khẩu sẽ giúp ích cho bạn.