Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại viễn thông cần thơ - hậu giang

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại viễn thông cần thơ - hậu giang

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1
  1.1 Khái quát về giải pháp tài chính 1
  1.2 Nội dung giải pháp tài chính 1
  1.3. Đặc thù của ngành viễn thông và giải pháp tài chính cho ngành 1
  viễn thông
  1.3.1. Đặc thù của ngành viễn thông 1
  1.3.2 Giải pháp tài chính cho ngành viễn thông 8
  1.4 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh viễn thông
  8
  1.4.1 Khái niệm về kinh doanh viễn thông 8
  1.4.2 Những đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh viễn thông 9
  1.5 Khái niệm và đặc điểm sản phẩm dịch vụ viễn thông
  9
  1.5.1 Khái niệm 9
  1.5.2 Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ viễn thông 10
  1.5.3 Các dịch vụ viễn thông chủ yếu 10
  1.6 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ viễn thông của các nước trên thế
  21
  giới
  1.6.1 Các trường phái phát triển dịch vụ viễn thông trên thế giới
  1.6.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ viễn thông của một số nước trên thế
  giới
  1.6.3. Xu hướng kinh doanh của một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
  viễn thông hiện nay
  21
  24
  26
  6
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH
  31
  VÀ TÌNH HÌNH kinh doanh SẢN PHẨM DỊCH VỤ VIỄN
  THÔNG TẠI VIỄN THÔNG CẦN THƠ - HẬU GIANG
  2.1 Khái quát về viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang
  31
  2.1.1 lịch sử hình thành viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang 31
  2.1.2 Quá trình phát triển 32
  2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang 32
  2.1.4 Cơ cấu tổ chức của viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang 33
  2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang 37
  trong thời gian qua (2002 – 2007)
  2.2 Thực trạng giải pháp tài chính tại viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang
  41
  trong thời gian qua (2002 – 2007)
  2.2.1 Phân tích các giải pháp tài chính để thực hiện huy động vốn tại đơn 41
  vị
  2.2.2 Phân tích các giải pháp tài chính trong việc sử dụng vốn tại đơn vị 47
  giai đoạn 2002 - 2007
  2.2.3 Đánh giá thực trạng các giải pháp tài chính đã thực hiện trong thời 61
  gian qua (2002 – 2007)
  2.3 Thực trạng tình hình phát triển các sản phẩm dịch vụ viễn thông tại
  62
  viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang trong thời gian qua (2002 – 2007)
  2.3.1 Doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông 62
  2.3.2 Tình hình phát triển thuê bao giai đoạn 2002 – 2007 63
  2.3.3 Thực trạng phát triển các sản phẩm dịch vụ viễn thông tại Viễn 67
  thông Cần Thơ - Hậu Giang
  2.3.4 Đánh giá tình hình phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại Viễn
  77
  thông Cần Thơ - Hậu Giang trong thời gian qua
  2.3.5 Nguyên nhân
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN
  PHẨM DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TẠI VIỄN THÔNG CẦN THƠ -
  HẬU GIANG
  79
  84
  7
  3.1 Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế đối với việc phát triển các sản phẩm
  84
  dịch vụ viễn thông
  3.1.1 Thời cơ và thách thức 84
  3.1.2 Mục tiêu và định hướng phát triển trong thời gian tới 88
  3.2 Dự báo về tình hình phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông của
  94
  viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang trong thời gian tới
  3.3 Một số giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn
  95
  thông tại viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang
  3.3.1 Giải pháp vĩ mô 95
  3.3.2 Giải pháp vi mô 99
  3.3.3 Những giải pháp khác 104

  Xem Thêm: Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại viễn thông cần thơ - hậu giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tài chính nhằm phát triển sản phẩm dịch vụ viễn thông tại viễn thông cần thơ - hậu giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status