Tên đề tài:
CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 573
Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, kế toán là công cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý kinh tế về mặt vi mô và cả về vĩ mô. Cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thường xuyên quan tâm tới công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một khâu quan trọng của quá trình hạch toán kế toán.


Từ 01/01/1996 chế độ kế toán mới được ban hành và áp dụng thống nhất trong toàn nước. Việc tổ chức và hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương sao cho phù hợp với chế độ kế toán đang trở thành mối quan tâm cần thiết không chỉ mọi doanh nghiệp mà còn đối với từng cán bộ công nhân viên chức trong cả nước.


Thông qua quá trình thực tập và tìm hiểu về công tác tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 573 bản thân em cũng phần nào hiểu được thực trạng của công tác hạch toán, công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, củng cố thêm kiến thức đã học. Và qua đó em đã nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty, không ngừng nâng cao bậc lương cho mọi người.
Với trình độ hiểu biết và kiến thức có hạn, do vậy trong quá trình thực tập và nghiên cứu công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương như đã trình bày ở trên, em không tránh khỏi những thiếu sót. Một lần nữa em rất mong được sự nhận xét góp ý nhiệt tình của các thầy cô giáo và các anh chị trong Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 573.


Công ty có trang bị máy vi tính nhằm giảm bớt công việc cho nhân viên kế toán, công việc kế toán hoàn toàn thực hiện bằng máy mà đó chỉ là một phần trợ giúp từ các chứng từ ghi sổ kế toán tiến hành nhập vào phần mềm BRAVO. Như vậy các sổ chi tiết và sổ tổng hợp được lập trên máy và theo dõi trên máy.


- Về hình thức kế toán (Sơ đồ 3).
Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh quy mô của khối lượng có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đồng thời căn cứ vào yêu cầu và trình độ quản lý và trình độ kế toán, hiện nay Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng đô thị quốc tế ICI sử dụng hệ thống sổ sách tổng hợp chi tiết tương ứng ban hành theo Quyết định số 1141 QĐ/TC/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính tương đối phù hợp với tình hình hạch toán chung của Công ty.


2.2.2. Cơ cấu lao động.
Tổng số lao động của Công ty tính đến 31/12/2007 gồm 190 lao động trong đó 62 lao động gián tiếp và 128 lao động trực tiếp với trình độ trên đại học và đại học 49.6%, cao đẳng 2.6%, trung cấp 29%, lao động khác 18.8%.


Xem Thêm: Công tác tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 573
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 573 sẽ giúp ích cho bạn.