Tên đề tài:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TTNHH ĐÔNG HẢI

MỞ ĐẦU 1


Nền kinh tế việt nam trong những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng và chiều sâu mở ra nhiều ngành nghề, đa dạng hoá nhiều ngành sản xuất. trên con đường tham dự WTO các doanh nghiệp cần phải nỗ lực hết mình để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao nhằm giới thiệu sang các nước bạn đồng thời cũng để cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại.


Trong quá trình tổ chức sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp, kế toán được xem là một công cụ quản lý cần thiết, nó cung cấp thông tin cho giám đốc doanh nghiệp. Nhờ đó doanh nghiệp có thể xây dựng các kế hoạch hoạt động, lựa chọn các phương án kinh doanh có hiệu quả. Trong doanh nghiệp thương mại, bán hàng là một khâu hết sức quan trọng bởi vì bán hàng nhằm mục đích thực hiện giá trị của hàng hoá và thoả mãn nhu cầu của khách hàng. Nói cách khác, có bán được hàng thì doanh nghiệp mới được thị trường chấp nhận, mới có vị trí của mình trên thị trường. thực hiện tốt quá trình này doanh nghiệp sẽ có điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, đầu tư phát triển và nâng cao đời sống cho người lao động.


Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Đông Hải, em đã được tiếp xúc với nhiều phần hành kế toán và hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này nên em lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đông Hải ” để trình bày trong bài chuyên dề thực tập này gồm 3 chương:


CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY NTHH ĐÔNG HẢI 2
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty NTHH ĐÔNG HẢI 2
1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty NTHH ĐÔNG HẢI 2
1.1.2. Thị trường của công ty NTHH ĐÔNG HẢI 5
1.1.3. Phương thức bán hàng của công ty NTHH ĐÔNG HẢI 5
1.2. Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty NTHH ĐÔNG HẢI 8
1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán doanh thu & xác định kết quả kinh doanh tại công ty NTHH ĐÔNG HẢI 9


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI 14
2.1. Kế toán doanh thu tại công ty 14
2.12 Kế toán chi tiết doanh thu 15
2.12 Kế toán tổng hợp về doanh thu 20
2.2 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty 30
2.2.1 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 30
2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 50
2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 53
2.2.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 57


CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐÔNG HẢI 60
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán tại công ty và phương hướng hoàn thiện 60
3.1.1. Ưu điểm 60
3.1.2 Nhược điểm 61
3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 62
3.2. Câc giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đông Hải 64
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đông Hải
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Đông Hải sẽ giúp ích cho bạn.