Tên đề tài:
KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HOÀNG MINH
Lời mở đầu


Trong điều kiện nền kinh tế thị trường mở hiện nay của nước ta, các Doanh nghiệp muốn đứng vững và tồn tại được thì phải tìm cho mình một hướng đi đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường. Do đó, tìm được thị trường cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất là vấn đề sống còn của mỗi Doanh nghiệp, thị trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mỗi Doanh nghiệp , mọi hoạt động của Doanh nghiệp đều gắn liền với thị trường.


Hạch toán kế toán có rất nhiều các loại hạch toán, kế toán khác nhau mỗi loại hạch toán kế toán đều giữ một vai trò quan trọng trong các khâu quản lý như : kế toán tiền mặt, tiền lương, tài sản cố định, kế toán NVL, CCDC Tất cả các kế toán trên đều được cấu thành chặt chẽ với nhau tạo thành một tổng thể để đưa nền kinh tế của Doanh nghiệp phát triển đi lên.
Kế toán NVL, CCDC là đối tượng lao động nó là một trong những yếu tố cơ bản không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh, là cơ sở vật chất chủ yếu để hình thành nên sản phẩm mới. Một Doanh nghiệp muốn tiến hành sản xuất kinh doanh hay xây lắp những công trình mới trước hết phải có tài chính đứng sau là NL, VL thì mới hoàn thiện được sản phẩm hay công trình được vì thế nguyên liệu là một yếu tố vô cùng quan trọng , muốn có NL, VL thì các nhà Doanh nghiệp phải cố gắng phấn đấu sao cho chất lượng sản phẩm cao nhất giá thành hạ để có thể thu được lợi nhuận cao, chất lượng sản phẩm sẽ phụ thuộc vào phần lớn NVL dùng để sản xuất ra sản phẩm đó. Cho nên tổ chức tốt công tác quản lý và hoạch toán nguyên vật liệu không những đảm bảo cho quá trình sản xuất được diễn ra thông suốt tránh hư hao lãng phí mà còn đảm bảo tinh giá thành chính xác, từ đó định ra phương pháp nhằm tiết kiệm chi phí tiến tới hạ giá thành sản phẩm.


Qua một thời gian thực tập tại phòng kế toán công ty TNHH xd&TM Tân Hoàng Minh cùng với những kiến thức đã học em nhận thấy rõ tầm quan trọng của công tác kế toán NVL, CCDC. Do đó, em chọn đề tài: "Kế toán NLVL CCDC tại công ty TNHH xd&TM Tân Hoàng Minh” làm đề tài tốt nghiệp.


Với mục đích vận dụng lý luận đã được học ở trường kết hợp với thực tế tình hình tài chính và công tác quản lí của công ty mong tìm ra những biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty.
Bài viết gồm 3 phần chính:


PHẦN I :
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL,CCDC CỦA CÔNG TY 3
I . ĐẶC ĐIỂM, PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ NVL,CCDC 3
II . CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL,CCDC 9
III . KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL,CCDC 12
IV. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL,CCDC 32


PHẦN II:
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY TNHHXD&TM TÂN HOÀNG MINH 40
I.QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 40
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 45


PHẦN III :
MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL,CCDC CỦA CÔNG TY 52
I.CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 52
II.CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL,CCDC TẠI CÔNG TY 53


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán NLVL CCDC tại công ty TNHH xd&TM Tân Hoàng Minh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán NLVL CCDC tại công ty TNHH xd&TM Tân Hoàng Minh sẽ giúp ích cho bạn.