Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ cơ nhiệt và thực phẩm
LỜI MỞ ĐẦU
Cụng việc kế toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm là rất cần thiết đối với cỏc doanh nghiệp sản xuất. Cú thể hiểu một cách đơn giản như sau: Một sản phẩm được bỏn ra thị trường với giỏ 2 triệu, thỡ giỏ bỏn này khụng thể do nhà sản xuất tự nghĩ ra và thớch bỏn giỏ nào thỡ bỏn mà nú bị ảnh hưởng của cỏc loại chi phí để tạo ra sản phẩm đó và giá bán chung của các đối thủ cạnh tranh khỏc.Với giỏ bỏn như vậy nhà sản xuất tớnh cỏc loại chi phớ bỏ ra và xem được mỡnh thu lại bao nhiờu? Lói hay lỗ để tiếp tục sản xuất kinh doanh.
Trong cỏc doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là với những doanh nghiệp sản xuất cú qui mụ lớn, sản xuất những mặt hàng cú tớnh cạnh tranh cao, ngoài cỏc yếu tố nguồn vốn, nguồn nguyờn liệu, thị trường, thỡ một trong những nội dung cú ý nghĩa quan trọng hàng đầu là cụng việc quản trị chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm.
Trong nền kinh tế thị trường cú sự quản lý và điều tiết của nhà nước hiện nay, sự cạnh tranh giữa cỏc doanh nghiệp ngày càng khốc liệt hơn nên vấn đề giỏ bỏn ngày càng giữ vai trũ quan trọng vỡ nú chớnh là cụng cụ cạnh tranh sắc bộn của doanh nghiệp . Để có được giỏ bỏn hợp lý, doanh nghiệp phải hạch toỏn và tớnh giỏ thành sản phẩm vừa đúng, vừa chính xác. Điều này sẽ tạo nờn một cỏi nền vững chắc, giỳp cho việc hạ giỏ thành sản phẩm một cỏch hiệu quả hơn nhờ loại bỏ được những chi phớ bất hợp lý nhưng vẫn khụng ngừng nõng cao chất lượng sản phẩm. Như vậy, kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh gớa thành sản phẩm là rất quan trọng và khụng thể thiếu được trong cỏc doanh nghiệp sản xuất.
Trong quỏ trỡnh thực tập tại Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phẩm, em thấy cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành tại Cụng ty cũn cú nhiều hạn chế, chưa hoàn thiện vỡ thế em chọn đề tài này để cú thể hiểu rừ cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm, đồng thời đưa ra một số ý của mỡnh nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành tại Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phẩm.
Đề tài hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phẩm, sẽ giỳp em hiểu sõu hơn cỏc yếu tố cấu thành nờn giỏ thành sản phẩm và nhiệm vụ của kế toỏn chi phớ sản xuất tại Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phầm núi riờng và tại cỏc doanh nghiệp sản xuất kinh doanh núi chung. Qua đó đề ra một số biện phỏp nhằm tiết kiệm chi phớ sản xuất, nõng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
Do vậy phạm vi nghiờn cứu của đề tài là một phần chi phớ sản xuất phỏt sinh trong thỏng và giỏ thành sản phẩm sản xuất của Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phẩm.
Tên đề tài: Hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phẩm.
Ngoài mở đầu và kết luận, đề tài cú kết cấu gồm 3 chương sau:
Chương 1 : Khỏi quỏt chung về Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phẩm.
Chương 2 : Thực trạng kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phẩm.
Chương 3 : Hoàn thiện kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phẩm.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiếp xỳc thực tế với cụng tỏc kế toỏn và do khả năng, kiến thức bản thõn cũn nhiều hạn chế nên chuyên đề thực tập khụng thể trỏnh khỏi sai sút, rất mong nhận được sự gúp ý của cỏc thầy cụ cựng cỏc cỏn bộ phũng kế toỏn trong Cụng ty TNHH phỏt triển cụng nghệ cơ nhiệt và thực phẩm để chuyên đề thực tập kế toỏn của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chõn thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 4 năm 2008


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH phát triển công nghệ sẽ giúp ích cho bạn.