Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam

  LỜI CAM ĐOAN
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ
  CÁCH TRÌNH BÀY SỐ LIỆU
  LỜI MỞ ĐẦU
  Chương 1:
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ
  CƠ CẤU VỐN HỢP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP
  1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CẤU VỐN HỢP LÝ CHO DOANH
  NGHIỆP 1
  1.1.1. Quyết định tài trợ trong doanh nghiệp 1
  1.1.2. Khái niệm và thành phần của cơ cấu vốn 3
  1.1.3 Các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu vốn . 5
  1.1.4. Cơ cấu vốn hợp lý và những lợi ích cơ bản của nóù 7
  1.2. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG CƠ CẤU VỐN CHO DOANH NGHIỆP 8
  1.3. CÁC LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 16
  1.3.1. Lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu (Optimal Capital Structure) . 16
  1.3.2. Lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (The Net Operating Income
  approach) 17
  1.3.3. Lý thuyết MM về cơ cấu vốn doanh nghiệp 18
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . 23
  Chương 2:
  KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
  XÂY DỰNG CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  2.1. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VIỆT NAM . 24
  2.1.1. Số lượng doanh nghiệp liên tục gia tăng qua các năm . 24
  2.1.2. Quy mô vốn sản xuất kinh doanh bình quân tính trên một doanh
  nghiệp cũng liên tục tăng qua các năm 25
  2.1.3. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng có nhiều đóng góp tích cực
  vào sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nước 26
  2.2. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CƠ CẤU VỐN CỦA
  DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 29
  2.2.1. Giới thiệu chung về cuộc khảo sát . 29
  2.2.2. Những thông tin tổng quát về các doanh nghiệp được khảo sát 30
  2.2.3. Thực trạng phân tích và quản trị tài chính của các doanh nghiệp
  được khảo sát 32
  2.2.4. Thực trạng xây dựng cơ cấu vốn của doanh nghiệp được khảo sát 35
  2.2.4.1. Quan điểm của doanh nghiệp về ưu tiên nguồn tài trợ . 35
  2.2.4.2. Quan điểm lợi ích của doanh nghiệp về nợ và vốn chủ sở
  hữu 36
  2.2.4.3. Mức độ quan tâm và căn cứ xây dựng cơ cấu vốn 38
  2.2.4.4. Nhân tố ảnh hưởng và mục tiêu xây dựng cơ cấu vốn 40
  2.3. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ XÂY DỰNG CƠ CẤU VỐN CỦA
  DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 43
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 45
  Chương 3:
  XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ CẤU VỐN HỢP LÝ
  CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  3.1. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG ĐỂ XÂY DỰNG CƠ
  CẤU VỐN HỢP LÝ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 46
  3.1.1. Định hướng chung về mô hình 46
  3.1.2. Xác định nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu vốn để ứng dụng mô hình
  kinh tế lượng 47
  3.1.3. Phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa hệ số nợ trên vốn chủ
  sở hữu với các nhân tố ảnh hưởng . 52
  3.1.4. Trình tự thực hiện mô hình kinh tế lượng trong xây dựng cơ cấu
  vốn hợp lý cho doanh nghiệp 53
  3.1.5. Điều kiện sử dụng mô hình 54
  3.1.6. Khả năng ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong xây dựng cơ cấu
  vốn hợp lý tại các doanh nghiệp Việt Nam 55
  3.1.6.1. Những thuận lợi 55
  3.1.6.2. Những khó khăn 56
  3.2. VÍ DỤ MINH HỌA ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG
  TRONG XÂY DỰNG CƠ CẤU VỐN HỢP LÝ CHO DOANH
  NGHIỆP 57
  3.3. GIẢI PHÁP HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ CẤU VỐN HỢP
  LÝ CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM . 64
  3.3.1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực tài chính 64
  3.3.2. Nhận diện tình trạng kiệt quệ tài chính và dự báo rủi ro phá sản . 65
  3.3.3. Nâng cao vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ 66
  3.3.4. Minh bạch thông tin . 67
  3.3.5. Chú trọng đầu tư công tác thu thập và lưu trữ thông tin 68
  3.3.6. Khai thác thêm kênh huy động vốn 68
  3.3.7. Các biện pháp hỗ trợ khác . 69
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 70
  KẾT LUẬN
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1: Phiếu thăm dò ý kiến
  Phụ lục 2: Danh sách doanh nghiệp được khảo sát
  Phụ lục 3: Một số thông tin tổng hợp kết quả khảo sát
  Phụ lục 4: Phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ ở các nước
  Phụ lục 5: Danh sách doanh nghiệp sử dụng trong mô hình kinh tế lượng
  Phụ lục 6: Số liệu sử dụng cho mô hình kinh tế lượng
  Phụ lục 7: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
  Phụ lục 8: Công thức tính các chỉ tiêu

  Xem Thêm: Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình cơ cấu vốn hợp lý cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status