Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu thủy An Đồng
MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 1
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 5
BẢNG CÁC Kí HIỆU VIẾT TẮT TRONG BÀI 6
PHẦN 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ AN ĐỒNG 7
1.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần CNTT An Đồng 7
1.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển Cụng ty Cổ phần CNTT An Đồng 7
1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quy trỡnh cụng nghệ sản xuất của Cụng ty Cổ phần CNTT An Đồng 10
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần CNTT An Đồng 18
1.1.4. Đặc điểm tỡnh hỡnh tài chớnh, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần CNTT An Đồng 26
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Cổ phần CNTT An Đồng 29
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 29
1.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại Công ty Cổ phần CNTT An Đồng . 33
1.3. Kế toán CPSX tại Công ty Cổ phần CNTT An Đồng 38
1.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CNTT An Đồng 38
1.3.2. Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 39
1.3.3. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 44
1.3.4. Kế toỏn chi phớ sản xuất chung 49
1.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí , kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 55
1.4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CNTT An Đồng 59
PHẦN 2: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CễNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY AN ĐỒNG 61
2.1. Đánh giá khái quát tỡnh hỡnh Kế toỏn CPSX và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Cụng ty Cổ phần CNTT An Đồng 61
2.1.1. Về tỡnh hỡnh tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 61
2.1.2. Về tổ chức bộ mỏy kế toỏn 63
2.1.3. Về tổ chức cụng tỏc kế toỏn 64
2.1.4.Về cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm 66
2.2. Hoàn thiện Kế toỏn CPSX và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CNTT An Đồng 71
2.2.1. Yờu cầu hoàn thiện 71
2.2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện 73
KẾT LUẬN 80
dANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Tàu t sẽ giúp ích cho bạn.