Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh


  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Sự chuyển đổi của nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây đã tác động mạnh mẽ đến quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Với việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nước ta không ngừng tăng trưởng và phát triển trong trong gần hai thập kỷ qua. Các doanh nghiệp thương mại đóng một phần quan trọng trong quá trình đó.
  Hoạt động kinh doanh thương mại vốn là một hoạt động kinh tế đặc thù, nó đóng vai trò lưu thông hàng hóa, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Phạm vi hoạt động của kinh doanh thương mại rất rộng, nó bao gồm cả buôn bán nội địa và quốc tế. Thị trường trong, ngoài nước sôi động, theo đó hoạt động kinh doanh ở nước ta ngày càng phát triển mở rộng và đa dạng. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, không phải doanh nghiệp thương mại nào cũng đứng vững. Có những doanh nghiệp rất thành công, nhưng cũng không ít doanh nghiệp thương mại sau một thời gian hoạt động thua lỗ nhiều dẫn đến phá sản.
  Đối với các doanh nghiệp thương mại, việc đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của xã hội và thực hiện chức năng quan trọng là đảm bảo sự lưu thộng hàng hóa từ sản xuất đến tiêu dùng yêu cầu phải có sự quản lý chặt chẽ đầu vào cũng như đầu ra hàng hóa. Một vấn đề quan trọng trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp chính là khâu bán hàng, giải quyết tốt khâu này, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn phục vụ quá trình tái sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng áp dụng rất nhiều biện pháp khác nhau để bán được nhiều hàng hóa, đồng thời quản lý tốt chỉ tiêu này. Một trong những biện pháp quan trọng nhất và hữu hiệu nhất phải kể đến đó là thực hiện tốt công tác kế toán bán hàng. Quản lý tốt quá trình bán hàng, thu hồi vốn nhanh, bù đắp được chi phí bỏ ra và thu được lợi nhuận, tạo đà cho sự tăng trưởng và phát triển , ngược lại, doanh nghiệp nào chưa làm tốt khâu này sẽ khó quản lý quá trình bán hàng, không thúc đẩy được hàng hóa bán ra, vòng quay vốn bị trậm chễ, chi phí bỏ ra thu lại với hiệu quả thấp và có thể không có lãi thậm chí thua lỗ.
  Để quản lý và kinh doanh có hiệu quả, kế toán đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong các doanh nghiệp cũng như trong việc quản lý kinh tế của Nhà nước. Đối với Nhà nước kế toán là công cụ quan trọng để tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành thực hiện Ngân sách của Nhà nước để quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với doanh nghiệp, kế toán là công cụ để điều hạnh, quản lý các hoạt động kinh tế, tính toán, kiểm tra, bảo vệ, sử dụng tài sản, tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và chủ động về tài chính. Công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh là doanh nghiệp thương mại. Vì vậy, khâu bán hàng luôn luôn được Ban lãnh đạo công ty đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty còn một số tồn tại cần được hoàn thiện.
  Xuất phát từ vai trò và tầm quan trọng của nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại, nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng đối với doanh nghiệp thương mại nói chung và công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh nói riêng, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đề tài “thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Mục tiêu chung
  Nghiên cứu, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại đơn vị.
  Mục tiêu cụ thể
  - ­Hệ thống những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
  - Phản ánh và đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi về nội dung: kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
  - Phạm vi về thời gian: số liệu được thu thập năm 2009-2010 chủ yếu tập trung vào tháng 03 năm 2010
  - Phạm vi về không gian: Tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh.
  Địa chỉ: khu 8 – Phú hộ – TX.Phú Thọ.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  4.1. Phương pháp luận
  4.2.phương pháp kế toán
  - Phương pháp chứng từ kế toán: Là phương pháp thông tin và kiểm tra sự phát sinh và hoàn thành của các nghiệp vụ kinh tế, qua đó thông tin và kiểm tra về hình thái và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể.
  - Phương pháp tài khoản kế toán: Là phương pháp được sử dụng để phân loại kế toán, ghi chép, phản ánh kiểm tra một cách thường xuyên, có hệ thống tình hình hiện có và sự biến động của từng đối tượng kế toán cụ thể nhằm cung cấp thông tin có hệ thống về các hoạt động kinh tế, tài chính ở các đơn vị phục vụ cho lãnh đạo.
  - Phương pháp tính giá: Tính giá là phương pháp thông tin kiểm tra về sự hình thành và phát sinh chi phí có liên quan đến từng loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa, dịch. Đây là phương pháp dùng thước đo giá trị để biểu hiện các loại tài sản khác nhau nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho quản lý để thưc hiện các phương pháp khác của hạch toán kế toán.
  - Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán: Là phương pháp khái quát tình hình tài sản, kết quả kinh doanh và các mối quan hệ kinh tế khác thuộc đối tượng hạch toán trên những mặt bản chất và trong các mối quan hệ cân đối vốn có của đối tượng hạch toán kế toán.
  4.3. Phương pháp thu thập thông tin
  Thu thập thông tin số liệu về quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vói chung và hoạt động tiêu thụ nói riêng của công ty thời gian qua.
  4.4. Phương pháp tổng hợp, so sánh
  Trên cơ sở thông tin số liệu sẵn có, xác định kết quả giữa trị số chỉ tiêu kỳ phân tích so với kỳ gốc, biểu hiện dưới dạng con số tương đối hoặc tuyệt đối. Qua đó, phản ánh sự biến động về quy mô của chỉ tiêu phân tích, tốc độ hay xu thế phát triển của hiện tượng.
  4.5. Phương pháp chuyên gia
  Tham khảo ý kiến của chuyên gia để có được định hướng đúng đắn trong quá trình hoàn thiện đề tài.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo đề tài gồm 3 chương:
  - Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán bán hàng và xác đinh kết quả bán hàng
  - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh.
  - Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh.


  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần đầu tư Hòa Bình Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status