Tên đề tài:
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỤNG CỤ SỐ 1
LỜI MỞ ĐẦU


Trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế nước ta đang diễn ra nhiều sự kiện lớn về chính trị và Kinh tế - Xó hội. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp; Việt Nam đó là thành viờn chớnh thức của tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu WTO Kinh tế tăng trưởng ổn định; Trật tự an toàn xó hội được giữ vững; Đời sống nhân dân ngày càng một nâng cao. Với hoàn cảnhđó một mặt tạo ra thuận lợi lớn cho các đơn vị sản xuất kinh doanh (gọi chung là doanh nghiệp) nhưng mặt khác cũng đặt ra các thách thức lớn đũi hỏi cỏc doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh khụng chỉ với thị trường trong nước, mà cả với thị trường nước ngoài.


Cỏc doanh nghiệp muốn tồn tại và phỏt triển phải tiến hành hạch toỏn kinh doanh, lấy thu bự chi sao cho thu nhập cao nhất mà chi phí bỏ ra là ít nhất, đảm bảo hoạt động kinh doanh có lói. Nhằm đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp đó sử dụng một cụng cụ quan trọng nhất, hiệu quả nhất là hạch toán kế toán để phản ánh một cách khách quan có hiệu quả quá trỡnh sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận.


Chi phí nguyên vật lệu là một yếu tố chi phí cơ bản, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quá trỡnh sản xuất kinh doanh và giỏ thành sản phẩm của doanh nghiệp. Vỡ vậy, việc quản lý chi phớ thực chất là quản lý cỏc yếu tố chi phớ cơ bản của quá trỡnh sản xuất, mà trong đó đặc biệt quan tâm đến việc quản lý chi phí về nguyên vật liệu, chỉ một sự biến động nhỏ của khoản chi phí này cũng làm ảnh hưởng lớn đến giá thành của sản phẩm và do đó ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Cỏc doanh nghiệp sử dụng càng nhiều loại nguyờn vật liệu, chi phớ nguyờn vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giỏ thành sản phẩm thỡ việc quản lý nguyờn vật liệu, quản lý chi phớ nguyờn vật liệu đóng vai trũ quan trọng.


Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1, là một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm, dụng cụ cơ khí phục vụ các ngành công nghiệp, bên cạnh việc sản xuất được nhiều sản phẩm chất lượng cao, mẫu mó đẹp, việc chú trọng đến công tỏc hạch toỏn và sử dụng nguyờn vật liệu một cỏch tiết kiệm, cú hiệu quả nhất gúp phần giúp công ty giành ưu thế trong cạnh tranh. Công ty luôn cố gắng hạ chi phí nguyên vật liệu bằng một loạt các biên pháp như: Xây dựng định mức dự trữ, định mức hao hụt


Là một sinh viên Trường TCKT- KT Hoa Lư Hà Nội sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1. Em đó nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán nói chung và hạch toán nguyên vật liệu nói riêng, đồng thời được sự chỉ bảo tận tỡnh của cụ giỏo Nguyễn Thị Nhẫn và các cô chú, anh chị trong phũng Tài chính - Kế toán và sự nỗ lực của bản thân, em đó đi sâu vào tìm hiểu và mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1” làm chuyên đề tốt nghiệp.


Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Dung cụ số 1, em đó cố gắng tìm hiểu, vận dụng những lý luận và lý thuyết kế toán áp dụng vào hoạt động kế toán nói chung, kế toán nguyên vật liệu nói riêng, để có thể có được những nhận thức hiểu biết kinh nghiệm trên thực tế.


Tuy nhiên do trình độ và nhận thức chưa đầy đủ nên đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định.Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo, các cán bộ kế toán của công ty để đề tài này được hoàn thiện hơn.
Em xin bày tỏ lũng cảm ơn chân thành sâu xắc!
Hà Nội,ngày 03 tháng 06 năm 2008
Sinh viên
Lê Thị Phượng​
CHƯƠNG I
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

1.Khái niệm,đặc điểm và vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh
1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên liệu, vật liệu
*Khái niệm:
Nguyên vật liệu: Trong các doanh nghiệp sản xuất, vật liệu là đối tượng lao động một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là cơ sở vật chất cấu tạo nên thực thể của sản phẩm
*Đặc điểm: Theo Mác: Tất cả mọi vật tự nhiên ở xung quanh ta mà lao động có ích có thể tác động vào để tạo ra của cải vật chất cho xã hội là đối tượng lao động. Nếu đối tượng lao động được con người tác động vào thì đối tượng đó trở thành nguyên vật liệu. Đồng thời, Mác cũng chỉ ra bất cứ một thứ nguyên vật liệu nào cũng là đối tượng lao động nhưng không phải bất cứ một đối tượng lao động nào cũng là nguyên vật liệu, chỉ có trong điều kiện đối tượng lao động thay đổi do lao động thì đối tượng lao động đó mới là nguyên vật liệu.
Ví dụ: Than nằm trong mỏ không phải là nguyên vật liệu nhưng than cung cấp cho công nghiệp chế biến là nguyên vật liệu bởi vì con người phải tiêu hao một lượng lao động để khai thác than đó. Vậy, nguyên vật liệu là đối tượng lao động đã được thay đổi do lao động có ích của con người tác động vào nó.
Nguyên vật liệu là một trong ba yếu tố chủ yếu của quá trình sản xuất và là cơ sở vật chất để hình thành nên sản phẩm mới, do đó, nếu thiếu nguyên vật liệu thì thì các hoạt động sản xuất của xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng là không thể thực hiện được. Khác với tư liệu lao động, nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu trình sản xuất nhất định và tham gia vào quá trình sản xuất, dưới tác động của lao động, chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái vật chất sản phẩm.
1.2.Vai trò của kế toán nguyên vật liệu
Việc hạch toán nguyên vật liệu có chính xác, đầy đủ và kịp thời thì lãnh đạo công ty mới nắm bắt được tình hình thu mua, dự trữ và xuất dùng nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất cả về kế hoạch lẫn thực tế. Vì vậy, cần phải có cách tổ chức hạch toán nguyên vật liệu kể cả về mặt giá trị và hiện vật theo từng nhóm, thứ, loại nguyên vật liệu ở từng kho trên cơ sở các chứng từ nhập xuất kho.
Mặt khác, tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của hạch toán nguyên vật liệu có ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của công tác hạch toán giá thành. Do đó, để đảm bảo hạch toán chính xác giá thành thì trước hết cần phải hạch toán chính xác nguyên vật liệu hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu khoa học, hợp lý.Đây cũng là yêu cầu tất yếu nhằm cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản lý nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà Nước.


2.Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu
2.1.Phân loại nguyên vật liệu
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, các doanh nghiệp thường sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau, mỗi loại có công dụng, vai trò và tính năng cơ, lý, hoá khác nhau. Do đó, để quản lý một cách chặt chẽ nguyên vật liệu và hạch toán chính xác nguyên vật liệu đòi hỏi phải nhận biết được từng loại nguyên vật liệu khác nhau. Tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp cụ thể, thuộc các ngành sản xuất khác nhau mà nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp có sự phân chia khác nhau theo tiêu thức nhất định. Nhìn chung, nguyên vật liệi trong các doanh nghiệp sản xuất được phân chia theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo đặc trưng này, nguyên vật liệu được phân chia ra các loại sau đây:
- Nguyên liệu, vật liệu chính: Là đối tượng lao động chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Nguyên liệu, vật liệu chính chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm.


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dụng cụ số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dụng cụ số 1 sẽ giúp ích cho bạn.