Tên đề tài
Tổ chức hạch toán vật liệu và CCDC tại Cty Dệt kim Đông XuânLời nói đầu


Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp sản xuất muốn tồn tại và phát triển phải có phương án kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế. Một quy luật tất yếu của thị trường là cạnh tranh. Doanh nghiệp nào đáp ứng được nhu cầu thị trường, sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ thì doanh nghiệp đó sẽ đứng vững được. Để thực hiện được yêu cầu này các doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, kể từ khi bỏ vốn đến khi thu hồi vốn về và phải chọn các phương án tối ưu cho chi phí ít nhất nhưng thu được nhiều lãi nhất.


Muốn vậy doanh nghiệp phải áp dụng tổng hợp các biện pháp trong đó biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu là quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và tổ chức công tác kế toán vật liệu nói riêng.
Một trong những điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất là đối tượng lao động. Vật liệu là những đối tượng lao động đã được thể hiện dưới dạng vật hoá. Trong các doanh nghiệp sản xuất, chi phí về vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí và giá thành sản phẩm cho nên việc quản lý qúa trình thu mua, vận chuyển, bảo quản dự trữ và sử dụng vật liệu trực tiếp tác động đến chỉ tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp như chỉ tiêu sản lượng, chất lượng, sản phẩm, chỉ tiêu giá thành, chỉ tiêu lợi nhuận, doanh lợi


Tổ chức tốt kế toán vật liệu sẽ giúp người quản lý doanh nghiệp lập dự toán chi phí nguyên vật liệu bảo đảm cho việc cung cấp đủ, đúng chất lượng nguyên vật liệu và đúng lúc cho sản xuất, giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng đúng kế hoạch và xác định nhu cầu vật liệu dự trữ ( tồn kho ) hợp lý tránh làm ứ đọng vốn và phát sinh chi phí không cần thiết. Bên cạnh đó công cụ dụng cụ cũng có vị trí quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm tuy có đặc điểm khác với vật liệu nhưng nó được quản lý và hạch toán như vật liệu.


Công ty Dệt kim Đông Xuân là một doanh nghiệp Nhà nước hạch toán kinh tế độc lập tự chủ về tài chính có tư cách pháp nhân và chiu sự quản lý trực tiếp của Tổng công ty may Việt nam. Trong những năm gần đây, nền kinh tế đất nước có sự thay đổi, để có thị trường vững được công ty phải tự lo đầu vào, cung ứng vật liệu, công cụ - dụng cụ đến đầu ra tiêu thụ sản phẩm.


Nhận thức được vai trò của kế toán đặc biệt là kế toán vật liệu, công cụ - dụng cụ trong việc quản lý chi phí của doanh nghiệp. Trong thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty Dệt kim Đông Xuân , được sự giúp đỡ của các phòng ban đặc biệt là phòng tài chính kế toán, với sự hướng dẫn tận tình của các thầy, cô giáo em đã mạnh dạn chọn đề tài: "Tổ chức hạch toán vật liệu và công cụ , dụng cụ tại công ty Dệt kim Đông Xuân làm luận văn tốt nghiệp của mình


Bố cục của đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận gồm ba phần:
Phần I: Những lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán vật liệu và công cụ - dụng cụ.
Phần II: Thực trạng hạch toán vật liệu và công cụ - dụng cụ tại công ty Dệt kim Đông Xuân.
Phần III: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu và công cụ - dụng cụ tại công ty Dệt kim Đông Xuân.


Xem Thêm: Tổ chức hạch toán vật liệu và CCDC tại công ty Dệt kim Đông Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức hạch toán vật liệu và CCDC tại công ty Dệt kim Đông Xuân sẽ giúp ích cho bạn.