Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh việt nam thực trạng và giải pháp

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh việt nam thực trạng và giải pháp

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài .1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2
  4. Phương pháp nghiên cứu .2
  5. Điểm mới của đề tài 3
  6. Nội dung đề tài .3
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ THỊ THỰC (VISA) ĐỐI VỚI
  KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ NƯỚC
  ĐÔNG NAM Á 4
  1.1. Những khái niệm chung về thị thực (Visa) .4
  1.1.1. Khái niệm về thị thực .4
  1.1.2. Bản chất và chức năng của thị thực 6
  1.1.2.1. Bản chất của thị thực .6
  1.1.2.2. Chức năng của thị thực .6
  1.1.3. Phân loại thị thực và nội dung của thị thực 7
  1.1.3.1. Phân loại thị thực theo hình thức 7
  1.1.3.2. Phân loại thị thực theo thời gian .7
  1.1.3.3. Phân loại thị thực theo mục đích chuyến đi. 7
  1.1.4. Nội dung của thị thực .10
  1.1.5. Tính hợp lệ của thị thực .10
  1.2. Sự tác động của thị thực đối với du lịch quốc tế 11
  1.2.1. Sự tăng trưởng khách du lịch trên thế giới và doanh thu từ du lịch
  trong hơn 5 thập kỷ qua (1950 - 2007) . 11
  1.2.2. Tác động của thị thực đối với du lịch quốc tế 12
  1.2.2.1. Tác động tích cực của thị thực đối với du lịch quốc tế .12
  1.2.2.2. Tác động hạn chế của thị thực đối với du lịch quốc tế .13
  1.3. Tình hình áp dụng thị thực du lịch ở một số nước 14
  1.3.1. Thị thực du lịch ở một số nước trên thế giới .14
  1.3.2. Thị thực du lịch ở một số nước phát 15
  1.3.2.1. Malaysia 16
  1.3.2.2. Singapore . 18
  1.3.2.3. Thái Lan 21
  1.3.3. Nhận xét, đánh giá chung về miễn thị thực du lịch trên thế giới và
  các nước trong khu vực (Malaysia, Singapore và Thái Lan) .24
  1.3.4 Kết luận Chương 1 .25
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ THỰC DU LỊCH VIỆT NAM HIỆN
  NAY, NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VỀ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA DU
  KHÁCH QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NHÂN TỐ THỊ THỰC VÀ THỦ TỤC XUẤT
  NHẬP CẢNH VIỆT NAM .27
  2.1. Khái quát chung về sự hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt
  Nam. 27
  2.1.1. Tiềm năng du lịch Việt Nam . 27
  2.1.2. Sự hình thành và phát triển của ngành du lịch VN trong 50 năm gần
  đây. .27
  2.1.3. Khách quốc tế đến Việt Nam và doanh thu của ngành du lịch, giai
  đoạn (2000 - 2007) . .29
  2.1.4. Đóng góp của du lịch quốc tế trong tổng kim ngạch xuất khẩu
  hàng hóa, giai đoạn (2003 - 2007) . .30
  2.1.5. Tỷ trọng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, giai đoạn (2000-
  2007) 31
  2.1.6. Thị trường trọng điểm khách du lịch quốc tế và thị trường khách
  MICE, giai đoạn (2003-2007) . 32
  2.1.7. Thời cơ và thách thức đối với ngành du lịch Việt Nam trong thời
  kỳ hội nhập kinh tế quốc tế .34
  2.1.7.1. Thời cơ của ngành du lịch Việt Nam .34
  2.1.7.2. Thách thức đối với ngành du lịch Việt Nam 34
  2.2. Phân tích thực trạng thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam hiện nay đối
  với khách du lịch quốc tế. .35
  2.2.1. Đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam yêu cầu phải có thị
  thực 36
  2.2.1.1 Cấp thị thực cho khách du lịch ở nước ngoài 36
  2.2.1.2. Cấp thị thực cho khách du lịch tại cửa khẩu quốc tế Việt Nam
  (Visa on arrival) .39
  2.2.1.3. Cấp giấy phép quá cảnh kết hợp tham quan du lịch Việt Nam tại
  các cửa khẩu quốc tế 42
  2.2.1.4. Đối với du khách quốc tế được miễn thị thực (Visa exemption)44
  2.2.2. Kết luận về thực trạng thị thực du lịch Việt Nam hiện nay đối với
  khách du lịch quốc tế, giai đoạn (2003-2007) 49
  2.2.2.1. Những kết quả đạt được 49
  2.2.2.2. Những mặt còn hạn chế . 50
  2.3. Nghiên cứu, khảo sát về mức độ thỏa mãn của khách du lịch quốc tế
  đối với nhân tố thị thực và thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam 52
  2.3.1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu và cơ sở lý luận 52
  2.3.2. Phương pháp nghiên cứu .53
  2.3.2.1 xây dựng mô hình nghiên cứu . .53
  2.3.2.2 Thiết kế quy trình nghiên cứu . 54
  2.3.2.3. Nghiên cứu sơ bộ .55
  2.3.2.4. Nghiên cứu chính thức .55
  2.3.3. Kết quả nghiên cứu .59
  2.3.3.1. Phân tích đánh giá sơ bộ thang đo 59
  2.3.3.2. Kiểm định mô hình nghiên cứu . .65
  2.3.4. Nhận xét về kết quả nghiên cứu . 69
  2.4. Kết luận chương 2 . 69
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MIỄN THỊ THỰC, CẤP THỊ THỰC
  XUẤT NHẬP CẢNH TẠI ĐIỂM ĐẾN NHẰM THU HÚT KHÁCH DU
  LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 72
  3.1. Quan điểm đề xuất giải pháp . 72
  3.1.1. Miễn thị thực du lịch, cấp thị thực tại điểm đến trên cơ sở đảm bảo
  chủ quyền và an ninh quốc gia . 72
  3.1.2. Miễn thị thực đối với khách du lịch quốc tế là phù hợp với xu thế
  tất yếu, khách quan của quá trình toàn cầu hóa .72
  3.2. Cơ sở đề xuất giải pháp . .73
  3.2.1. Việt Nam đang là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với khách quốc
  tế .73
  3.2.2. Khai thác tối đa lợi thế so sánh của tiềm năng du lịch Việt Nam 73
  3.2.3. Sự cạnh tranh quốc tế đang diễn ra gay gắt trong lĩnh vực du lịch.
  74
  3.2.4. Những kết luận được rút ra từ nghiên cứu, khảo sát về mức độ
  thỏa mãn của nhân tố thị thực và thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam đối
  với khách du lịch quốc tế 75
  3.3. Một số giải pháp miễn thị thực và cấp thị thực xuất nhập cảnh nhằm
  thu hút khách du lịch quốc đến Việt Nam . 75
  3.3.1. Các giải pháp chính 76
  3.3.1.1. Miễn thị thực du lịch đối với những thị trường trọng điểm khách
  du lịch quốc tế 76
  3.3.1.2. Miễn thị thực đối với khách du khách MICE. .78
  3.3.1.3. Cấp thị thực du lịch tại điểm đến (Visa on arrival) 79
  3.3.2. Các giải pháp hỗ trợ . .80
  3.3.2.1. Tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh du lịch với các nước
  trong khu vực và thế giới 80
  3.3.2.2. Tăng cường quản lý đối với khách du lịch được miễn thị thực.81
  3.3.2.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.
  82
  3.3.3. Kết luận chương 3 . 84
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86
  1. Kết luận 86
  2. Kiến nghị 87
  3. Những hạn chế và kiến nghị hướng nghiên cứu tiếp theo 88

  Xem Thêm: Du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh việt nam thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Du lịch quốc tế và vấn đề thị thực xuất nhập cảnh việt nam thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status