Tên đề tài
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm

LỜI MỞ ĐẦU


Trong những năm gần đây, với chính sách mở cửa của Nhà nước, một mặt đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể phát huy hết khả năng, tiềm lực của mình, mặt khác lại đặt các doanh nghiệp trước một thử thách lớn lao, đó là sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Để đứng vững được trên thị trường và hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý tài chính cung cấp thông tin chính xác để giúp lãnh đạo đưa ra được những quyết định quản lý đúng đắn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong các công cụ quản lý tài chính thì hạch toán kế toán là một công cụ hữu hiệu để thực hiện kiểm tra, xử lý thông tin. Trên thực tế, ở tất cả các doanh nghiệp, kế toán đã phản ánh tính toán sao cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.


Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm, được sự chỉ bảo tận tình của phòng Kế toán và sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo CN Phan Linh Huyền em đã hoàn thành báo cáo thực tập này. Báo cáo thực tập ngoài phần mở đầu và kết luận còn những nội dung chính sau:


Chương 1: Đặc điểm và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm.
Chương 2: Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Gạch Tuynel Trường Lâm.
Chương 3: Nhận xét và thu hoạch.


Với thời gian và trình độ nhận thức còn hạn chế, nên trong quá trình thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhậnđược những ý kiến đóng góp qúy báu của cô giáo hướng dẫn và các anh chị trong phòng Kế toán công ty để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn


Xem Thêm: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty Cổ p
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán tại Công ty Cổ p sẽ giúp ích cho bạn.