Tên đề tài
Hoàn thiện hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chè Đường Hoa
MỞ ĐẦU


Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, họ mong muốn với sức lao động của mình sẽ được trả tiền lương, tiền công phù hợp và đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của mình. Tiền lương, tiền công ảnh hưởng đến năng suất của người lao động và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy đối với mỗi doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương nào cho hợp lý để thoả mãn lợi ích người lao động và trở thành đòn bẩy kinh tế khuyến khích tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề quan trọng. Tuỳ theo đặc điểm của mỗi doanh nghiệp mà việc hạch toán tiền lương cho chính xác, khoa học để tính đúng, tính đủ tiền lương, đảm bảo quyền lợi vật chất cho người lao động và đặc biệt là đảm bảo cho công tác kế toán và công tác thanh tra, kiểm tra.


Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo tiền lương, gồm BHXH, BHYT, KPCĐ. Đây là quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên: Các chế độ chính sách về tiền lương và các khoản trích theo lương đã được nhà nước ban hành song nó được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc vào tính chất công việc.


Mỗi đơn vị có quy mô khác nhau sẽ có đặc thù riêng nên việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp với đơn vị mình có ý nghĩa to lớn. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, là một sinh viên khoa kế toán thuộc trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, qua quá trình học tập tại trường và trong quá trình tìm hiểu thực tế công tác tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chè Đường Hoa, được sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ nhân viên phòng kế toán Công ty cổ phần chè Đường Hoa và sự hướng dẫn nhiệt tình, tỷ mỉ của cô Nguyễn Thị Đông, em đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu chuyên đề: “Hoàn thiện hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chè Đường Hoa’’.


Nội dung của chuyên đề được chia thành 3 chương:
Chương I: Khái quát chung về Công ty Cổ phần chè Đường Hoa.
Chương II: Thực trạng hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chè Đường Hoa.
Chương III: Hoàn thiện hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần chè Đường Hoa.


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chè Đường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần chè Đường sẽ giúp ích cho bạn.