Tên đề tài
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn Master

MỞ ĐẦU


Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế,tài chính,có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế với tư cách là công cụ quản lý kinh tế.Tiền lương là một chính sách gắn liền với hoạt động nghiệp, phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và tính chất công việc. Tiền lương có vai trò tác dụng làm đòn bẩy kinh tế, tác động trực tiếp đến người lao động. Chi phí nhân công chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng chi phí của doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành sản xuất kinh doanh. Do đó các doanh nghiệp luôn tìm cách đảm bảo mức tiền lương tương xứng với kết quả của người lao động để làm động lực thúc đẩy nâng cao năng xuất lao động gắn bó với doanh nghiệp nhưng cũng phải đảm bảo tối thiểu hoá chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm,tốc độ tăng tiền lương nhỏ hơn tốc độ tăng năng suất lao động để tạo thế cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường. Để làm được điều này thì công tác kế toán tiền lương cần được chú trọng, như vậy mới cung cấp đầy đủ,chính xác về thời gian, số lượng,kết quả lao động nhằm giúp cho nhà quản trị có những quyết định đóng đắn trong chiến lược sản xuất kinh doanh.Từ nhiều năm nay Đảng và nhà nước ta đã nghiên cứu xây dựng không ngừng đổi mới chế độ tiền lương và thu nhập của người lao động cũng như chế độ BHXH,BHYT,KPCĐ và quy chế trả lương hợp lý phải xuất phát từ đặc điểm lao động khác nhau trong từng ngành nghề và trong điều kiện lao động cụ thể nhằm bù đắp lao động hao phí,nhằm đảm bảo cuộc sống cho bản thân người lao động và gia đình của họ


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn Master
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sơn Master sẽ giúp ích cho bạn.