Tên đề tài
Hạch Toán Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại VETRACIMEX—Hà Nội1
Lời mở đầu


Sản xuất kinh doanh luôn là yếu tố cơ bản quyết định cho sự tồn tại và sự phát triển của một xã hội. Song để có thể tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp buộc phải có vốn đầu tư cho các hoạt động của mình. Vốn không chỉ là điều kiện cơ bản cho sự hình của một doanh nghiệp mà còn là nền tảng cho sự phát triển của chính doanh nghiệp đó. Vốn của doanh nghiệp được biểu hiện dưới nhiều hình tức khác nhau và luôn biến đọng không ngừng qua từng chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính bởi vai trò quan trọng và tính chất phức tạp như vậy nên nó cũng đòi hỏi ở mỗi doanh nghiệp một sự quan tâm đúng mức và một sự quản lý chặt chẽ.


Cũng như mọi công tác quản lý khác, quản lý vốn là một công việc hết sức khó khăn, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn, có cơ cấu sản xuất phức tạp.


Sự chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước với sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế có nghĩa vụ bình đẳng đã và đang đặt cho các doanh nghiệp nhà nước trước những thử thách lớn .Sự cạnh tranh khắc nghiệt của cơ chế thị trường nhiều thành phần, kinh tế tất yếu dẫn đến đào thải các doanh nghiệp nhà nươc đã phải phá sản , giải thể do không thích ứng được với điều kiện mới .Bên cạnh đó một số doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi đựoc với điều kiện mới ,bên cạnh đó một số doanh nghiệp nhanh chong thích ứng với điều kiện mới nên ngày càng phát triển .Tuy nhiên không khỏi gặp khó khăn , lúng túng trong tình hình mới.


Do nhận thức và điều kiện về thời gian có hạn nên báo cáo vẫn không tránh khởi những thiếu sót .Em rất mong được sự đóng góp ý kiện của các thầy giáo và các bạn để luận văn hoàn thiện hơn.


Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Trần Thanh Xuân người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành báo cáo này , cùng sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của các bộ công nhân viên trong Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng VETRACIMEX__Hà Nội.
Sinh viên


Lời mở đầu1
Phần I: Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng VETRACIMEX__Hà Nội.3
I - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty3
II - Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty4
II.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị hiện tại4
II.2. Đặc điểm các yếu tố trong bộ máy quản trị 5
II.3. Cơ cấu tổ chức đội ngũ của Công ty9
II.4. Chức năng và nhiệm vụ hiện nay của Công ty:10


Phần II: Hạch Toán Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại VETRACIMEX—Hà Nội12
I . Những vắn đề chung về hạch toán12
I.1. Hình thúc kế toán mà công ty áp dụng. 12
I.2. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty13
I.3 .Quan hệ của phòng (ban) kế toán với các bộ phận khác17
* các phần hành kế toán tại doanh nghiệp17
** Hoá đơn (GTGT)58
*** Chứng từ ghi sổ124

Phần III : Nhận Xết Đánh Giá Chung Về Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Dựng VETRACIMEX__Hà Nội205
Kết luận 214


Xem Thêm: Hạch Toán Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại VETRACIMEX—Hà Nội1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch Toán Các Nghiệp Vụ Kế Toán Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại VETRACIMEX—Hà Nội1 sẽ giúp ích cho bạn.