Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Tây Hồ
LỜI MỞ ĐẦU

Đường lối đổi mới do đảng ta khởi xướng bắt đầu từ đại hội đảng lần thứ VI, tiếp tục phỏt triển qua đại hội đảng lần thứ VII, thứ VIII đó đi vào cuộc sống và tạo ra những biến đổi to lớn trong đời sống kinh tế- xó hội. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII khẳng định thành tựu cú ý nghĩa hàng đầu của cụng cuộc đổi mới “nền kinh tế ra khỏi khủng hoảng triền miờn và bước vào thời kỳ tăng trưởng ổn định”.

Thành tựu đạt được này cú sự đóng gúp khụng nhỏ của ngành điện, bởi vỡ sản phẩm điện năng mang tớnh chất xó hội cao đóng vai trũ vụ cựng quan trọng trong sản xuất và đời sống đặc biệt là với sự nghiệp cụng nghiệp hoỏ, hiện đại hoỏ đất nước của nước ta, như Lờnin núi “chủ nghĩa xó hội bằng chớnh quyền xụ viết cộng với điện khớ hoỏ toàn quốc”. Nhận thức được tầm quan trọng của ngành điện nghị quyết đại hội đảng lần thứ VIII đó xỏc định nhiệm vụ chủ yếu của đảng và nhà nước ta hiện nay, trong đó “nhiệm vụ phỏt triển nguồn điện, cải tạo và mở rộng lưới điện đáp ứng nhu cầu cung cấp điện ổn định”.

Điện lực Tõy Hồ là một đơn vị trực thuộc cụng ty điện lực thành phố Hà Nội kinh doanh một loại hàng hoỏ chiến lược đó là điện năng. Điện năng là một loại hang húa khụng thể thiếu trong nền kinh tế. Trong xu hướng nhất thể húa nền kinh tế, cỏc cụng cụ cung cấp thụng tin cho quản lý kinh tế như kế toỏn, thống kờ ngày càng quan trọng. Trong đó bộ mỏy kế toỏn là một bộ phận nghiệp vụ quan trọng của doanh nghiệp , cú vai trũ tớch cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soỏt cỏc hoạt động kinh tế.

Vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nờn sản phẩm của quỏ trỡnh sản xuất. Ở ngành điện núi chung và điện lực Tõy Hồ núi riờng thỡ vật liệu cú vai trũ cực kỳ quan trọng và do đó cụng tỏc kế toỏn vật liệu luụn được quan tõm chỳ ý và thực hiện như ở cỏc đơn vị hạch toỏn độc lập khỏc. Vật liệu là đối tượng lao động đó được thay đổi do lao động cú ớch của con người lao động. Trong cỏc doanh nghiệp , vật liệu là thành phẩm chủ yếu cấu tạo nờn thành phẩm, dịch vụ, là đầu vào của quỏ trỡnh sản xuất.

Xột trờn cỏc phương diện khỏc nhau, ta thấy rừ đặc điểm, vị trớ của nguyờn liệu, vật liệu trong quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian thực tập tại phũng kế toỏn tỡa chớnh của điện lực Tõy Hồ, ý thức những đặc thự của chi nhỏnh điện, nhận thức được tầm quan trọng của nguyờn , vật liệu đối với ngành điện kết hợp với những kiến thức tiếp thu được trong quỏ trỡnh học tập tại trường em xin chọn đề tài:
“Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại điện lực Tây Hồ”
Trong phạm vi đồ ỏn của mỡnh em xin trỡnh bày những nội dung cơ bản sau:

Phần một: Những lý luận chung về tổ chức cụng tỏc kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu trong cỏc doanh nghiệp .

I) Vấn đề chung về nguyờn liệu, vật liệu.
II) Kế toỏn chi tiết nguyờn liệu, vật liệu trong cỏc doanh nghiệp .

Phần hai: Thực trạng cụng tỏc kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu tại điện lực Tõy Hồ- Hà Nội.

I) Đặc điểm chung của điện lực Tõy Hồ_Hà Nội ảnh hưởng đến cụng tỏc kế toỏn.
II) Thực tế cụng tỏc kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu tai điện lực Tõy Hồ_Hà Nội.

Phần ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn và quản lý nguyên liệu, vật liệu tại điện lực Tây Hồ- Hà Nội.

I) Nhận xột về cụng tỏc kế toỏn nguyờn liệu, vật liệu tại điện lực Tõy Hồ_Hà Nội.
II) Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn và quản lý nguyờn liệu, vật liệu tại điện lực Tõy Hồ- Hà Nội.

Do thời gian và trỡnh độ cú hạn, nờn mặc dự đó hết sức cố gắng nhưng đồ ỏn khụng thể trỏnh được những thiếu sút nhất định, em rất mong nhận được sự đóng gúp, chỉ bảo của cụ giỏo phụ trỏch hướng dẫn để đồ ỏn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.


Xem Thêm: Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Tây Hồ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên liệu, vật liệu tại Điện lực Tây Hồ sẽ giúp ích cho bạn.