Tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả hoạt động SXKD ở Nhà máy quy chế Từ Sơn
LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang có sự chuyển mình từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Quá trình này đã và đang có sự định hướng sâu sắc tới sự phát triển của nền kinh tế nói chung, của doanh nghiệp nói riêng. Trong cơ chế mới này, các doanh nghiệp đều được tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật.
Làm thế nào để đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu là một bài toán đang được đặt ra cho bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển được trong thế giới cạnh tranh đầy phức tạp này. Bán hàng là mấu chốt quan trọng quyết định tăng trưởng và sức cạnh tranh của bất cứ doanh nghiệp nào. Đối với doanh nghiệp chỉ thông qua bán hàng, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn để bù đắp các chi phí bỏ ra và cũng chỉ có thông qua kết quả kinh doanh doanh nghiệp mới xác định đươcj hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, đồng thời đề ra biện pháp tối ưu nhằm đẩy mạnh bán hàng, tăng doanh thu , không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . Do đó, phản ánh một cách khoa học, đầy đủ, chính xác và kịp thời các hoạt động bán hàng và xác định đúng đắn kết quả bán hàng chính là một trong những điều kiện tiên quyết đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung.
Để làm được điều đó, các kế toán nói chung và công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng của doanh nghiệp phải liên tục được hoàn thiện và đổi mới cho phù hợp với tốc độ phát triển của nền kinh tế.
Nhận biết tầm quan trọng của công tác hạch toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng và qua thời gian thực tập tại Nhà máy quy chế Từ Sơn, em đã đi sâu tìm hiểu về tình hình thực hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy. Được sự giúp đỡ tận tình của Thạc sĩ Nghiêm Thị Thà và các cô chú, anh chị Phòng tài chính kế toán em đã quyết định chọn đề tài: "Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Nhà máy quy chế Từ Sơn" làm khoá luận tốt nghiệp.
Nội dung của khoá luận được trình bày gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Tình hình thực hiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Nhà máy quy chế Từ Sơn.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Nhà máy Quy Chế Từ Sơn.Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Nhà máy quy chế Từ Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng & xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở Nhà máy quy chế Từ Sơn sẽ giúp ích cho bạn.