Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại C.ty cơ khí xây dựng & lắp máy điện nước
LỜI MỞ ĐẦU.
Thuốc là một loại hàng hoá đặc bịêt có vai trò quan trọng trong đời sống của con người. Thuốc sức khoẻ con người là ra đời nhằm chăm sóc sức khoẻ cho con người giúp con người đẩy lùi và chiến thắng bệnh tật. Do vậy nhu cầu về thuốc là không thể thiếu được trong đời sống xã hội. Ngày nay cùng với sự phát triển của đât nước, xã hội điều kiện sống của người dân được nâng lên, thu nhập cao hơn dân trí cao hơn và như thế nhu cầu về mặt hàng Dược ngày càng tăng. Nó có khả năng có mặt ở khắp mọi nơi dân cư sống và mọi người luôn cần và mong muốn có thuốc để chăm sóc bảo về sức khoẻ dù ít hay nhiều.
Trong điều kiện mới, nghành thương mại đã phát triển mạnh mẽ, không những đáp ứng ngày một nhu cầu tăng về hàng hoá của thị trường trong nước mà còn thúc đẩy quan hệ giao lưu buôn bán với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bằng việc mua bán, bảo quản và dự trữ vật tư, hàng hoá ngành thương mại đã thực hiện tốt chức năng lưu chuyển hàng hoá của mình, trong đó các đơn vị kinh doanh thương mại đã thực sự trở thành kênh phân phối quan trọng nối liền sản xuất và tiêu dùng.
Đối với các doanh nghiệp thương mại, nhất là các doanh nghiệp thương mại quốc doanh, đẩy mạnh, hiệu quả kinh doanh, làm chủ giá cả và thị trường vốn là những nhiệm vụ và mục tiêu hàng đầu. Để thực hiện tốt điều đó, các doanh nghiệp bên cạnh việc hoàn thiện bộ máy quản lý sao cho phù hợp với cơ chế mới còn cần phải tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá. Bởi vì việc tổ chức đúng đắn khoa học hạch toán lưu chuyển hàng hoá có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng công tác kế toán , giúp cho doanh nghiệp xử lý và nắm bắt thông tin kịp thời, từ đó đưa ra quyết định xử lý đúng đắn.
Nhận thức được vai trò của công tác hạch toán kế toán lưu chuyển hàng hoá tại các doanh nghiệp thương mại nói chung và tại Công ty Dược phẩm trung ương I nói riêng, được trang bị kiến thức lý luận ở trường, sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn: Phùng Thị Lan Hương và các cán bộ phòng kế toán Công ty em đã hoàn thành báo cáo chuyên đề: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG I.
Đề tài em trình bày với 3 kết cấu như sau:
Chương I: Lý luân cơ bản về hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
Chương II: Thực tế công tác lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Dược phẩm trung ương I .
Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác lưu chuyển hàng hoá và nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Dược phẩm trung ương I.
CHƯƠNG I: LÝ LUÂN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

I.KHÁI QUÁT CHUNG.
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường.
Từ lâu thương mại đã ra đời phát triển do có sự phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá sản xuất. Thương mại khâu trung gian nối liền sản xuất và tiêu dùng, thực hiện nhiệm vụ quan trọng là lưu thông hàng hoá. Bởi vậy, trong xã hội nếu còn sản xuất, còn tiêu dùng thì còn lưu thông hàng hoá.
Theo nghĩa hẹp, hoạt động thương mại là việc thực hiện một hoặc nhiều hành vi thương mại của thương nhân là phát sinh quyền và nghĩa vụ giữ các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân với các bên có liên quan, bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội khác.
Trên góc độ vĩ mô, hoạt động kinh doanh thương mại là hợp đồng lưu thông hàng hoá trên thị trường buôn bán của từng quốc gia riêng biệt hoặc giữa các quốc gia. Do đó, chức năng cơ bản của thương mại là mua bán, trao đổi hàng hoá, cung cấp dịch vụ để phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.
Hoạt động kinh doanh thương mại có một số đặc điểm chủ yếu sau đây:
- Về hoạt động: Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá. lưu chuyển hàng hoá là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua, bán, trao đổi và dự trữ hàng hoá.
- Về hàng hoá: Hàng hoá trong kinh doanh thương mại gồm các loại vật tư, sản phẩm có hình thái vật chất mà doanh nghiệp mua về với mục đích để bán.
- Về phương thức lưu chuyển hàng hoá: Quá trình lưu chuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại có thể theo một trong hai phương thức là lưu chuyển hàng hoá bán buôn và lưu chuyển hàng hoá bán lẻ. Trong đó lưu chuyển bán buôn là lưu chuyển hàng hoá với số lượng lớn cho mạng lưới bán lẻ cho người sản xuất hay cho xuất nhập khẩu. Hàng hoá lưu chuyển trong khâu bán buôn vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá, chưa chuyển sang người tiêu dùng. Còn lưu chuyển hàng hoá bán lẻ là lưu chuyển hàng hoá với số lượng nhỏ hơn, trực tiếp bán thẳng tới người sử dụng (cơ quan, xí nghiệp, dân cư ). Đầy là giai đoạn cuối cùng của quá trình vận động hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng.
- Về tổ chức kinh doanh: Tổ chức kinh doanh thương mại có thể theo nhiều mô hình khác nhau như tổ chức Công ty bán buôn, Công ty bán lẻ, Công ty kinh doanh tổng hợp, Công ty môi giới .
- Về sự vận động của hàng hoá: Sự vận động của hàng hoá trong kinh doanh thương mại cũng không giống nhau, tuỳ thuộc vào từng nguồn hàng và ngành hàng (hàng hoá lưu chuyển trong nước hàng xuất nhập khẩu, hàng nông lâm sản, thực phẩm .). Đối vói doanh nghiệp thương mại, chi phí thu mua và thời gian lưu chuyển hàng hoá cũng khác nhau giữa các loại hàng. Vì thế tổ chức vận chuyển hàng hoá hợp lý sẽ làm giảm bớt các khâu trong vận động hàng hoá, tiết kiệm thời gian và giảm bớt chi phí lưu thông hàng hoá.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, nhu cầu về hàng hoá rất phong phú đa dạng và ngày một tăng cả số lượng lẫn chất lượng. Sản xuất phát triển mạnh mẽ nên thương mại trong đó cũng không ngừng được mở rộng. Thương mại đã trở thành một nghành kinh tế độc lập trong cơ cấu kinh tế đóng góp không nhỏ vào tổng sản phẩm xã hội. Hơn thế thương mại còn tạo điều kiện thúc đẩy lưu chuyển hàng hoá kịp thời, khuyến khích sản xuất, chấn hưng mối quan hệ hàng hoá- tiền tệ, góp phần mở rộng giao lưu quốc tế. Điều này cho phép đất nước ta tận dụng được lợi thế so sánh, từng bước đưa nền kinh tế hội nhập với thế giới và trong khu vưc.
2. Ý nghĩa nhiệm vụ của hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
a. Lưu chuyển hàng hoá là gì.
Như đã nói ở trên, hoạt động thương mại là hoạt động trung gian đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Các đơn vị kinh doanh thương mại chính là một kênh phân phối quan trọng thực hiện chức năng lưu chuyển hàng hoá.
Vậy lưu chuyển hàng hoá là quá trình đưa hàng hoá từ lĩnh vực sản xuất đến lĩnh vực tiêu dùng thông qua các phương thức mua bán và được thực hiện bởi các đơn vị kinh doanh thương mại.
Đối với các doanh nghiệp thương mại, hoạt động lưu chuyển hàng hoá là hoạt động chủ yếu và thường xuyên bao gồm hai quá trình mua hàng và bán hàng không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng hoá.
Quá trình mua hàng ở các doanh nghiệp là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ hình thái vốn bằng tiền sang hình thái vốn hàng hoá. Quá trình này hoàn tất khi hàng mua đã được kiểm nghiệm nhập kho hoặc chuyển bán thẳng và tiền mua hàng đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán.
Quá trình bán hàng là quá trình vận động vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn tiền tệ và hình thànhh kết quả tiêu thụ. Quá trình bán hàng hoàn tất khi hàng hoá đã giao cho người mua và đã thu tiền hàng và được chấp nhận thanh toán.
b. Ý nghĩa nhiệm vụ của hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
Theo cơ chế kinh tế hiện nay các doanh nghiệp có quyền tự chủ về hoạt động kinh doanh của mình tăng lợi nhuận giảm chi phí luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng. Thu nhập của các doanh nghiệp thương mại hình thành do có sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua hàng hoá.
Thu nhập đó là bao nhiêu lại phụ thuộc số lượng hàng hoá tiêu thụ, giá cả hàng hoá và các yếu tố khác như thị trường tiêu thụ, thị hiếu người tiêu dùng. Đây cũng là nguồn bù đắp tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ. Vì vậy việc kiểm tra số lượng hàng hoá bán ra và giá cả của chúng có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác đinh kết quả bán hàng trong doanh nghiệp . Doanh nghiệp tìm được nguồn hàng tốt giảm được chi phí mua hàng cũng như chi phí quản lý, đánh giá hàng tồn kho một cách khoa học chính là cơ sở cho việc nâng cao doanh thu và lợi nhuận.
Qua đó có thể thấy rằng việc mua, bán dự trữ hàng hoá là những hoạt động phức tạp, đòi hỏi công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá phải được tổ chức một cách hợp lý. Bởi vì đó không chỉ là điều kiện để quản lý chặt chẽ hàng hoá, đảm bảo an toàn cho hàng hoá mà còn có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp .
Hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong đơn vị thương mại cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ để cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra quyết định hữu hiệu, đó là:
- Tổ chức tốt công tác lưu chuyển chứng từ và sổ kế toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu qủa.
- Phân bổ hợp lý chi phí thu mua cho số hàng đã bán và hàng tồn kho cuối kỳ.
- Phản ánh kịp thời số lượng hàng bán, ghi nhận đúng doanh thu bán hàng và các chỉ tiêu khác có liên quan tới số lượng hàng bán.
- Kế toán quản lý chặt chẽ tình hình biến động và dự trữ kho hàng hoá.
- Lựa chọn phương pháp và xác định đúng giá vốn hàng xuất bán để đảm bảo độ chính xác của chỉ tiêu lãi gộp.
- Xác định đúng kết quả tiêu thụ hàng hoá và thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ.
- Theo dõi, thanh toán kịp thời công nợ với nhà cung cấp và khách hàng.
Tóm lại, với tư cách là một công cụ, một bộ phận của quản lý hạch toán, hạch toán lưu chuyển hàng hoá trong đơn vị kinh doanh thương mại có vai trò quan trọng đối với hoạt động quản lý, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, sự vận động và chu chuyển hàng hoá cũng như hiệu qủa sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp , để từ đó có cơ sở tăng doanh thu , lợi nhuận cùng nhiều chỉ tiêu tài chính khác.
Kế toán lưu chuyển hàng hoá phải được xây dựng theo những chuẩn mực kế toán chung. Đó là những quy định, hướng dẫn của pháp luật và chế độ (quyết định 1141-TCQDKT ban hành ngày1/11/1995) và gần đây nhất là những điều luật mới như Luật Thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp . Đồng thời kế toán doanh nghiệp cần có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo để đạt hiệu quả nhất với doanh nghiệp của mình (như chọn phương pháp tính gía hàng nhập, xuất, phương pháp phân bổ chi phí , hình thức tổ chức sổ kế toán ). Dù được tổ chức ra sao thì công tác kế toán , đảm bảo thực hiện những chức năng quan trọng của kế toán trong nền kinh tế thị trường.
3. Nội dung của hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ.
Quá trình lưu chuyển hàng hoá bao gồm các khâu mua và bán hàng không qua khâu chế biến, thực chất là quá trình vận động vốn kinh doanh. nghiệp vụ mua, bán đó lại liên quan đến việc thanh toán với các nhà cung cấp,


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí xây dựng & lắp máy điện nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí xây dựng & lắp máy điện nước sẽ giúp ích cho bạn.