Tên đề tài
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH Thương Mại Cường Phát
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CễNG TY TNHH ThƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT 3
1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty TNHH Thýừng Mại Cýờng Phỏt. 3
1.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty TNHH Thýừng Mại Cýờng Phỏt. 3
1.1.2. Chức nóng và nhiệm vụ của Cụng ty TNHH Thýừng Mại Cýờng Phỏt. 4
1.1.3. éặc ðiểm tổ chức sản xuất 5
1. 2. éặc ðiểm sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Cụng ty TNHH Thýừng Mại Cýờng Phỏt. 7
1.2.1 Tổ chức sản xuất, quy trỡnh kinh doanh của Cụng ty TNHH Thýừng Mại Cýờng Phỏt . 7
1.2.2. Tổ chức bộ mỏy quản lý của Cụng ty TNHH Thýừng Mại Cýờng Phỏt. 8
1.3 éặc ðiểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn của Cụng ty. 10
1.3.1 Tổ chức bộ mỏy kế toỏn. 10
1.3.2. éặc ðiểm vận dụng chế ðộ chớnh sỏch kế toỏn tại Cụng ty. 12
1.4. Một số chỉ tiờu kinh tế của Cụng ty TNHH Thýừng Mại Cýờng Phỏt. 16
1.4.1. Tỷ lệ về khả nóng thanh toỏn 16
1.4.2. Hệ số khoản nợ 17
1.4.3. Tỷ số về ðũn cõn nợ: 18
1.4.4. Tỷ suất về lợi nhuận: 19
1.4.5. éỏnh giỏ mức thu nhập của cụng nhõn viờn trong 3 nóm: 20
1.5. Một số chỉ tiờu về kết quả hoạt ðộng SXKé trong cỏc nóm 20


PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LíếNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LíếNG TẠI CễNG TY TNHH THíếNG MẠI CíỜNG PHÁT 21
2.1. Đặc điểm về lao động của Công Ty TNHH Thương mại Cường Phát 21
2.2. Phương pháp xây dựng quỹ lương tại Công Ty TNHH Thương mại Cường Phát 22
2.2.1. Xác định đơn giá tiền lương. 22
2.2.2. Nguyên tắc trả lương và phương pháp trả lương. 22
2.3. Hạch toán các khoản trích theo lương tại Công Ty TNHH Thương mại Cường Phát 24
2.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội( BHXH): 24
2.3.2. Quỹ bảo hiểm y tế( BHYT): 24
2.3.3. Kinh phí công đoàn( KPCĐ): 25
2.4. Các kỳ trả lương của Công Ty TNHH Thương mại Cường Phát 26
2.5 Thực tế hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công Ty TNHH Thương Mại Cường Phát 26


PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƯỜNG PHÁT 55
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công Ty TNHH thương mại Cường Phát 55
3.1.1. Nhận xét chung về công tác kế toán của Công Ty. 55
3.1.2. Nhận xét về công tác kế toán lao động tiền lương trích BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công Ty. 55
3.1.3 Ưu điểm: 57
3.1.4. Nhược điểm: 58
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 58
KẾT LUẬN 59


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH Thương Mại Cường Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty TNHH Thương Mại Cường Phát sẽ giúp ích cho bạn.