Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Đầu tư và khai thác

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Đầu tư và khai thác


  Tên đề tài
  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Đầu tư và khai thác khoáng sản SOTRACO
  MỤC LỤC


  BẢNG DANH TỪ VIẾT TẮT


  LỜI NÓI ĐẦU
  I. Đặc điểm của hoạt động xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP xây lắp. 1
  1. Khái niệm về chi phí sản xuất 2
  2. Phân loại CPSX 2
  2.1. Phân loại theo công dụng và mục đích của chi phí. 2
  2.2. Phân loại chi phí theo khả nóng quy nạp 3
  3. đối tượng kế toán tập hợp CPSX xây lắp. 3
  4. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX 4
  5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 4
  5.1 Kế toán chi phí nguyờn vật liệu trực tiếp 4
  5.2 . Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 4
  5.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 5
  5.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 6
  6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 7
  7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn 8
  7.1 Trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng 8
  7.2 Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng 8
  8. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 8
  III. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 9
  1. Khái niệm về giá thành sản phẩm xây lắp 9
  2. Phân loại giá thành sản phẩm 9
  3. đối tượng tính giá thành 10
  4. Kỳ tính giá thành 10
  5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 11
  5.1 Phương pháp trực tiếp (Phương pháp giản đơn) 11
  5.2 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 11
  5.3 Phương pháp cộng chi phí 11
  5.4 Phương pháp tính giá thành theo định mức 12


  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐầU TƯ Và KHAI THáC KHOáNG SảN SOTRACO 13
  I. đặc điểm, tình hình hoạt động SXKD, tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 13
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 13
  2. Chức nóng, nhiệm vụ 14
  3. Tình hình và kết quả hoạt động SXKD của công ty 14
  4. đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm xây lắp tại công ty. 15
  5. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh 15
  6.Tình hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 17
  6.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 17
  6.2 Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty. 17
  II. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH Đầu tư và khai thác khoáng sản SOTRACO. 18
  1. đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 18
  2. Kế toán tập hợp nguyên vật liệu trực tiếp 18
  2.1 Nụi dung chi phí nguyờn vật liệu trực tiếp 18
  2.2 Tài khoản kế toán sử dụng 19
  2.3 Chứng từ kế toán sử dụng 19
  2.4 Phương pháp hạch toán 19
  3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 20
  3.1 Nội dung chi phí nhân công trực tiếp 20
  3.2 Tài khoản kế toán sử dụng 20
  3.3 Chứng từ kế toán sử dụng 21
  3.4 Phương pháp hạch toán 21
  4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 22
  4.1 Nội dung chi phí sử dụng máy thi công 22
  4.2 Tài khoản sử dụng 23
  4.3 Chứng từ kế toán sử dụng 23
  4.4 Phương pháp hạch toán 23
  5. Kế toán chi phí sản xuất chung 24
  5.1 Nội dung chi phí sẩn xuất chung 24
  5.2 Tài khoản kế toán sử dụng 24
  5.3 Chứng từ sử dụng 24
  5.4 Phương pháp hạch toán 24
  5.4.1 Chi phí nhân viờn quản lý đội. 24
  5.4.2 Chi phí vật liệu và công cụ, dụng cụ: 25
  5.4.3 Chi phí khấu hao tài sản cố định: 26
  5.4.4 Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác: 26
  6. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn công ty 27
  6.1 Tài khoản sử dụng 27
  6.2 Phương pháp kế toán 27
  7.Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 28
  8. Tính giá thành sản phẩm tại công ty 28
  8.1 đối tượng tính giá thành 28
  8.2 Phương pháp tính giá thành 28


  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH Đầu tư và khai thác khoáng sản SOTRACO 30
  I. Nhận xột về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 30
  1. íu điểm đạt đýợc 30
  1.1. Tổ chức bộ máy quản lý 30
  1.2. Tổ chức bộ máy kế toán 31
  1.3. Hệ thống sổ sách 31
  1.4. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 31
  2. Một số tồn tại 33
  2.1. Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 33
  2.2. Về kế toán các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp tham gia xây lắp và công nhân điều khiển máy thi công 33
  2.3. Về tính, phân bổ khấu hao máy thi công và phân bổ giá trị CCDC 34
  2.4. Về việc lập và luân chuyển chứng từ 34
  ii. Một số ý kiến đề xuất về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Đầu tư và khai thác khoáng sản SOTRACO 34
  1. Về hạch toán chi phí nguyên, vật liệu 34
  2. Về hạch toán các khoản trích theo lýừng của công nhân trực tiếp tham gia xây lắp và công nhân điều khiển máy thi công. 35
  3. Về việc tính, phân bổ khấu hao máy thi công và phân bổ giá tri CCDC 37
  4. Về công tác luân chuyển chứng từ 38
  KẾT LUẬN


  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Đầu tư và khai thác
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Đầu tư và khai thác sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status