MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh
nhập khẩu hàng hóa tại Công ty sản xuất và
thương mại Châu á
I - định hướng hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty
1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG kinh doanh NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á
Trong những năm vừa qua doanh nghiệp đã đạt được một số thành công, song doanh nghiệp vẫn không ngừng hoàn thiện và phát triển. Mục tiêu của doanh nghiệp là phải lập được cho mình những kế hoạch tài chính chính xác hơn để giảm chi phí kinh doanh xuống mức thấp nhất, tăng cường việc xúc tiến bán hàng, mở rộng qui mô kinh doanh cả về thị trường cũng như mặt hàng.
Doanh nghiệp đã có những kế hoạch thúc đẩy đổi mới cơ cấu kinh doanh, đổi mới phương pháp kinh doanh nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng, gây được chữ tín với người tiêu dùng và có thể mở rộng qui mô kinh doanh đến một số thị trường mới mà doanh nghiệp thấy là có triển vọng và đảm bảo được hiệu quả kinh doanh, thu lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Muốn như vậy thì càng giảm chi phí bao nhiêu càng đảm bảo lợi nhuận bấy nhiêu.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và cũng là để công việc kinh doanh của công ty tiến triển tốt đẹp nhằm đem lại lợi nhuận cao trong kinh doanh, công ty đã xây dựng cho mình một chiến lược mới cho thời gian sắp tới.
Doanh nghiệp tiến hành mở rộng thị trường, củng cố, giữ vững thị trường đã có trong khu vực nhằm đảm bảo khả năng tiêu thụ hàng hoá. Đồng thời tìm kiếm những bạn hàng mới nhằm tạo cho mình khả năng chủ động trong kinh doanh cũng như sự linh hoạt để theo kịp với sự biến động của nền kinh tế thị trường. Theo kế hoạch năm 2004 doanh nghiệp cố gắng tăng doanh thu lên 12% so với năm 2003, đạt 112.386.221.000VND và dự tính chi phí kinh doanh tăng 10,5%, tăng tỷ trọng thương mại điện tử lên 10% trong tổng doanh thu, doanh nghiệp sẽ cắt giảm một số chi phí không hợp lý ở năm trước đồng thời sẽ quản lý sát sao tình hình thực hiện chi phí ở các chi nhánh. Tuy nhiên để khắc phục những hạn chế trong công tác bán hàng của năm trước, doanh nghiệp sẽ phát triển thêm bộ máy nhân sự cụ thể là phải bổ sung lực lượng người cho bộ phận kinh doanh đặc biệt là bộ phận công tác ở tỉnh
Xem Thêm: Mục tiêu hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty sản xuất và thương mại châu á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mục tiêu hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty sản xuất và thương mại châu á sẽ giúp ích cho bạn.