MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÔNG TY HOÁ CHẤT – BỘ THƯƠNG MẠI.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG kinh doanh Ở CÔNG TY HOÁ CHẤT – BỘ THƯƠNG MẠI.
1. phát triển công tác thu thập và xử lý thông tin, nắm bắt nhu cầu thị trường, mở rộng thị trường kinh doanh.
Công tác thu thập và xử lí thông tin đi liền với hoạt động kinh doanh của toàn mạng lưới bán hàng. Thông tin thu được từ mạng kưới bán hàng tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Qua lượng thông tin thu thập được Công ty có thể dự đoán được nhu cầu thị trường cần loại vật tư nào? mức độ ra sao? thời điểm nào? giá cả là bao nhiêu? mặt hàng nào ít bị cạnh tranh?Nguồn thông tin thu thập được càng đầy đủ và đáng tin cậy bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
ở Công ty Hoá Chất-Bộ thương mại thì việc thu thập thông tin của cả thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài còn yếu nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong vài năm qua do thu thập thông tin về thị trường không đầy đủ nên có thời điểm một số mặt hàng nhập quá nhiều dẫn đến tồn kho một lượng lớn không có khả năng tiêu thụ như: ôxit kẽm, dầu hoá dẻo, bột PVC. trong khi đó một số mặt hàng khách hàng có nhu cầu lớn như: Xút, Sô đa, Parafin thì Công ty lại chưa có khả năng đáp ứng đầy đủ do hàng chưa nhập về kịp hay lượng tồn kho còn quá ít. Để tránh sai lầm và chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu khách hàng Công ty cần có các biện pháp sau:
Thông qua các hợp đồng kinh tế, các thông tin phản hồi từ khách hàng, các tư liệu khảo sát trên thị trường, kết hợp các phương pháp thống kê phân tích để tìm ra quy luật và xu thế phát triển của nhu cầu về từng loại hàng hoá trên thị trường.
Các cửa hàng, quầy hàng của Công ty là những đơn vị trực tiếp tham gia vào quá trình kinh doanh mua bán hàng hoá và thu thập thông tin từ khách hàng. Do đó các đơn vị này cần có những cách thức linh hoạt để thu thập thông tin xác thực từ khách hàng, ghi nhận cách nhìn của khách hàng đối với Công ty.
Sau khi tiến hành thu thập thông tin thậm chí ngay khi đang thu thập thông tin, Công ty nên tiến hành tổng hợp, phân loại, phân tích, kiểm tra để xác định tính đúng đắn của thông tin, loại bỏ những thông tin thiếu chính xác để tìm ra các giải pháp tối ưu cho các vấn đề thị trường, cạnh tranh, giá cả từ đó có chính sách, kế hoạch cụ thể đối với từng loại mặt hàng cho tằng khu vực thị trường.
Tình hình khu vực đang có nhiều biến động phức tạp nên đối với vấn đề xuất nhập khẩu Công ty cần sớm có chủ trương về nhu cầu thị trường để tránh ảnh hưởng xấu từ thị trường khu vực. Mặt khác Công ty cần giữ vững các thị trường truyền thống như: thị trườngTrung Quốc và thị trường Hàn Quốc
2. Định hướng kinh doanh theo hướng đa dạng hoá mặt hàng,kết hợp kinh doanh mặt hàng hoá chất với mặt hàng khác.
Trong công tác định hướng chiến lược về mặt hàng kinh doanh của Công ty vẫn lấy hoá chất là mặt hàng kinh doanh chủ lực và chuyên môn hoá. Cần tập trung tăng doanh số bán hàng cho các doanh nghiệp trên thị trường Trung Quốc. Mô hình kinh doanh tập trung chuyên môn hoá có nhiều lợi thế nhưng cũng tronh nền kinh tế thị trường thì có nhiều bất lợi nhất định như: mức độ rủi ro cao, khả năng chuyển hướng kinh doanh chậm khi công việc kinh doanh gặp bất lợi.
Công ty nên mở rộng nhiều mặt hàng kinh doanh khác nhau để phân tán rủi ro trong kinh doanh.
Vốn kinh doanh ít bị ứ đọng do mua nhanh bán nhanh, đầu tư vốn nhiều ngành hàng và tăng nhanh khả năng quay vòng vốn.
Có thị trường kinh doanh rộng lớn nên kích thích sự năng động sáng tạo và đòi hỏi sự hiểu biết cuả cán bộ kinh doanh.
3. Nâng cao hiệu quả dụng vốn trên cơ sở các biện pháp phát triển vốn kinh doanh.
Hiện nay vốn kinh doanh của Công ty còn quá ít đặc biệt là vốn lưu động so vói doanh số bán nên đòi hỏi Công ty cần có những biện pháp khắc phục điểm yếu này. Công ty cần phải có mối quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng như: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam và các ngân hàng khác để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh. Các cơ sở kinh doanh cần làm tốt công tác hạch toán kế toán, kiểm soát tình hình công nợ, dứt diểm chấm dứt hiện tượng khách hàng nợ mà không có khả năng thanh toán, áp dụng khung giá cho các mặt hàng kinh doanh do công ty mua về và điều chuyển cho các đơn vị kinh doanh. Việc bán hàng dưới mức giá cần phải thông qua sự đồng ý của lãnh đạo Công ty.Phòng tài chính kế toán cần được nâng cao nghiệp vụ kế toán, đầu tư cơ sở vật chất kĩ thật như tăng cường thêm một số máy tính để nâng cao hiệu suất và chất lượng của công tác kế toán, lưu trữ số liệu và cung cấp kịp thời số liệu về tình hình tài chính của Công ty cho ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan. Phấn đấu tăng nguồn vốn lưu động của Công ty lên 45 tỷ đồng vào năm 2005 với mức doanh số bán là 600 tỷ đồng.
Xem Thêm: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở công ty hoá chất – bộ thương mại.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở công ty hoá chất – bộ thương mại. sẽ giúp ích cho bạn.