TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ NHỮNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜN

Chương I:
TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ NHỮNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG


1.1. Khái niệm, sự ra đời và phát triển của tín dụng
1.2. Bản chất của tín dụng
1.3. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế.
1.4. Những rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.
1.4.1. Rủi ro và sự tồn tại khách quan của nó trong kinh doanh.
Các nhà kinh tế học đã đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về rủi ro nhưng đều thống nhất ở một nội dung là coi rủi ro là sự bất trắc không mong đợi gây ra mất mát thiệt hại và có thể đo lường được.
Nghiên cứu bản chất của rủi ro trong kinh doanh cho chúng ta thấy rằng, trong hoạt động kinh doanh luôn chứa đựng những rủi ro và những rủi ro này có thể tác động trực tiếp đến kết quả doanh lợi và là nguy cơ dẫn đến sự phá sản của các doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Chỉ khi nào những nhà kinh doanh có thể có những giải pháp quản lý, ngăn ngừa, giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ rủi ro thì công việc kinh doanh mới có thể tồn tại và phát triển.
1.4.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Các nhà kinh tế ngày nay đều thừa nhận rằng kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng là một “nghề đặc biệt” nhất trong các nghề kinh doanh. Bởi vì, sản phẩm mà ngân hàng kinh doanh là một loại sản phẩm độc quyền - đó là “tiền tệ”. Sự đặc biệt này còn do tính rất nhạy cảm của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc gia. Tính đặc biệt của nó còn được khẳng định ở chỗ, ngoài tính quy luật về rủi ro đối với mọi nghề kinh doanh, kinh doanh tiền tệ còn là nghề mạo hiểm nhất do độ rủi ro cao và có tính thường trực vì rủi ro của nó không những là cấp số cộng mà còn có thể là cấp số nhân rủi ro của nền kinh tế.
1.4.3. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng của ngân hàng.
kinh doanh tín dụng ngân hàng là bán “giá trị sử dụng tiền tệ” và giá bán là “lãi suất” quyền sử dụng tiền tệ đó, thường rất nhỏ so với giá trị khoản vay, nên những khoản thu được là tương đối nhỏ so với cái mất khi xảy ra rủi ro. Nó được biểu hiện khi ngân hàng không thu hồi được đầy đủ cả gốc và lãi của khoản vay, hoặc việc thanh toán nợ gốc và lãi vay không đúng kỳ hạn.
1.5. Những nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại.
Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng trong ngân hàng có rất nhiều, rất đa dạng muôn hình, muôn vẻ. Song qua kết quả thống kê và nghiên cứu tổng hợp của các nhà kinh tế cho thấy các nguyên nhân chủ yếu gây nên rủi ro tín dụng của ngân hàng bao gồm:
1.5.1. Nguyên nhân bất khả kháng.
1.5.2. Thông tin không cân xứng, lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức.
1.5.3. Sự điều khiển của cơ chế thị trường.
1.5.4. môi trường kinh tế.
1.5.5. môi trường pháp lý.
1.5.6. Nguyên nhân từ phía khách hàng.
1.5.7. Nguyên nhân từ phía ngân hàng.
1.5.8. Các nguyên nhân khác.Xem Thêm: Tín dụng ngân hàng và những rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trườn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tín dụng ngân hàng và những rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trườn sẽ giúp ích cho bạn.