MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG III
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG
VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI


I - PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI
Sau hai năm cổ phần hóa Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Doanh thu và lợi nhuận luôn tăng, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên không dừng lại ở đó mà Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại vẫn không ngừng vươn lên phát huy nội lực và tận dụng mọi tiềm năng để đẩy mạnh sản xuất góp phần trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trên cơ sở những thành quả đã đạt được trong những năm qua Công ty đã xây dựng kế hoạch dự kiến năm 2001 với tổng doanh thu là 14 tỷ, lợi nhuận là 2,5 tỷ và thu nhập bình quân là 1,5 triệu/ người/ tháng. Đồng thời Công ty còn dự kiến đầu tư thêm 2,5 tỷ để mua sắm máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý, tăng cường đầu tư phát triển chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và từng bước mở rộng thị trường ra nước ngoài.
Từng bước đẩy mạnh kinh doanh theo phương thức mua bán trực tiếp để tăng doanh thu và lợi nhuận. Theo phương thức này, Công ty có thể chủ động trong sản xuất kinh doanh, vì thế đây được coi là mục tiêu chiến lược của Công ty trong thời gian tới. Thêm vào đó, Công ty sẽ tích cực hơn trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu phù hợp, giá rẻ đặc biệt là tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước để hạ thấp giá thành sản phẩm mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm.
II - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THƯƠNG MẠI .
Qua nghiên cứu tình hình sử dụng vốn lưu động nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói chung có thể thấy bên cạnh những kết quả to lớn mà Công ty đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần được tiếp tục nghiên cứu và giải quyết. Để công tác sử dụng vốn lưu động của Công ty đạt hiệu quả cao hơn, em xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp sau:
1/ Giải pháp quản lý vốn bằng tiền
Như đã phân tích ở phần thực trạng, vốn bằng tiền của Công ty khá lớn, trong năm 1999 lượng vốn bằng tiền chiếm 25% tổng TSLĐ, đến năm 2000 khoản vốn này tăng nhẹ và chiếm 27,3% TSLĐ. Việc giữ lại vốn bằng tiền quá nhiều có thể giúp Công ty chủ động hơn trong việc thanh toán nhưng khi đó tiền sẽ không sinh lãi gây lãng phí vốn và phát sinh khoản chi phí cơ hội của việc giữ tiền, khi đó doanh nghiệp nên sử dụng số tiền dư thừa đó thực hiện đầu tư có tính chất tạm thời hay ngắn hạn để có thể thu được lợi nhuận cao hơn thay vì gửi số tiền đó vào ngân hàng với lãi suất thấp. Vì vậy vấn đề đặt ra cho Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại là để lại lượng vốn bằng tiền thế nào là hợp lý? Để xác định một cách chính xác lượng tiền này Công ty cần lên kế hoạch về nhu cầu thanh toán và khả năng thanh toán, kế hoạch về thu chi ngân quỹ của Công ty trong từng quý. Theo tính toán từ năm 1998 trở lại đây vốn bằng tiền của Công ty luôn chiếm hơn 20 % tổng vốn lưu động với lượng tiền mặt nhiều như vậy là lãng phí vốn, vì vậy Công ty nên có biện pháp giảm lượng vốn bằng tiền xuống dưới mức 20% trong tổng vốn lưu động là hợp lý để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng đồng vốn. Tuy nhiên nó không nhất thiết phải là một lượng cố định mà phải được điều chỉnh linh hoạt tùy theo tình hình thực tế của Công ty trong từng thời kỳ nhất định.
2/ Giải pháp cho vấn đề hàng tồn kho
Trong năm 2000 lượng hàng tồn kho của Công ty tăng 1.010.260.844đ ( chiếm tỷ trọng 47,8% tổng TSLĐ ), chủ yếu là do thành phẩm tồn kho tăng, chiếm 35,6% và khoản nguyên vật liệu tồn kho tăng, chiếm 34,5% lượng hàng tồn kho. Đối với sản phẩm cơ khí của Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong hàng tồn kho như vậy thì việc sử dụng tiết kiệm và có kế hoạch dự trữ linh hoạt hợp lý sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty.
Để đảm bảo cho nguyên vật liệu của Công ty được sử dụng tiết kiệm hợp lý trước hết Công ty cần xây dựng được mức tiêu hao nguyên vật liệu và giảm được định mức này mà không làm thay đổi chất lượng sản phẩm. Đồng thời tuỳ theo kế hoạch để dự trữ nguyên vật liệu sao cho vừa đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh vừa không gây ứ đọng vốn do dự trữ quá nhiều.
Để xác định được mức dự trữ nguyên vật liệu chính ta áp dụng công thức sau:
Dn = Nd Fn
- Dn: Dự trữ nguyên vật liệu chính cần thiết trong kỳ
- Nd: Số ngày dự trữ về nguyên vật liệu cần thiết
- Fn: Chi phí nguyên vật liệu bình quân mỗi ngày trong kỳ.
Lưu ý:
Dn: Số ngày cần thiết để duy trì một lượng dự trữ vật tư để đảm bảo cho quá trình kinh doanh diễn ra bình thường và liên tục. Có thể lấy là số ngày cách nhau giữa hai lần nhập kho nguyên vật liệu. Số ngày bảo hiểm là số ngày cần thiết để duy trì một lượng tồn kho an toàn đề phòng những trường hợp bất thường trong việc mua sắm, vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa đảm bảo cho quá trình kinh doanh không bị gián đoạn.
Chi phí nguyên vật liệu chính bình quân mỗi ngày được xác định bằng cách lấy tổng chi phí nguyên vật liệu chính của Công ty trong kỳ chia cho số ngày ở trong kỳ ( 1 năm tính chẵn 360 ngày ).
Ví dụ: Công ty Cổ phần Thiết bị thương mại, theo kế hoạch chi phi sản xuất, tổng chi phí nguyên vật liệu chính trong năm 438 triệu đồng. Theo hợp đồng kí kết với người cung cấp thì trung bình 18 ngày lại nhập kho nguyên vật liệu chính một lần. Số ngày dự trữ bảo hiểm Công ty dự tính là 9 ngày. Từ đó, có thể xác định số dự rữ về nguyên vật liệu chính trong năm 2002 của Công ty là:
4.438
(18 9 ) = 332,8 triệu đồng
360
Trên cơ sở số liệu nguyên vật liệu cần sử dụng Công ty nên tiến hành triển khai tìm kiếm nguồn cung cấp ổn định, giá rẻ và khi gặp nguồn nguyên liệu thích hợp thì phải mua ngay không nên bỏ lỡ. Muốn vậy Công ty cần thực hiện một số biện pháp sau:
Đối với nguyên liệu nhập ngoại Công ty cần có kế hoạch thu mua, dự trữ hợp lý về số lượng, chất lượng, chủng loại . cần liên hệ với nhiều nguồn cung cấp, tăng cường nghiên cứu, tìm kiếm tiếp cận thị trường đầu vào thông qua các khách hàng của Công ty hay qua mạng Internet để tìm kiến nguồn cung cấp thuận lợi hơn, thường xuyên hơn với giá cả phải chăng hơn.
Tích cực tìm kiếm nguồn nguyên liệu trong nước để giảm chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu . qua đó giảm được giá vốn hàng bán và tăng lợi nhuận cho Công ty, giảm lượng dự trữ nguyên vật liệu nhằm tránh ứ đọng vốn và tiết kiệm chi phí bảo quản.Xem Thêm: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần thiết bị thương mại sẽ giúp ích cho bạn.