PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG

PHẦN III

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG

1) Những ưu điểm của công ty vận tải và thương mại Hùng Tưởng.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế về công tác quản lý, công tác kế toán của công ty TNHH vận tải và thuơng mại Hùng Tưởng:
Công ty có quy mô và trình độ quản lý như hiện nay là cả một quá trình phấn đấu liên tục không ngừng của toàn bộ công nhân và ban giám đốc công ty. Bằng mọi cách công ty cố gắng tìm biện pháp hòa nhập bước đi của mình, cùng nhịp điệu phát triển kinh tế chung của đất nước. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự linh hoạt nhạy bén trong công tác quản lý đã trở thành đòn bẩy tích cực cho quá trình phát triển của công ty.
Cùng với việc vận dụng ánh sáng các quy luật kinh tế thị trường, đổi mới dây truyền công nghệ, thực hiện chủ trương đổi mới , cải cách kinh tế của Đảng và Nhà nước, công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công tác dịch vụ vận tải, không ngừng nâng cao đời sống nâng cao đời sống của cán bộ, công nhân .
Trong quá trình áp dụng kế toán mới, tuy còn gặp nhiều khó khăn do phải tiếp cận với những khái niệm mới , bộ máy kế toán đã biết vận dụng một cách linh động, sáng tạo có hiệu quả chế độ kế toán mới vào điều kiện cụ thể của nhà máy. Hiện nay Phòng kế toán của công ty đang áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ, đây là phương pháp dựa vào các chứng từ gốc để lên sổ sách kế toán.
Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên cho phép kế toán theo dõi một cách thường xuyên liên tục .
2) Những điểm cần hoàn thiện.
- Về mặt phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội: Công ty đã hạch toán chung tiền lương của công nhân gồm lương nghỉ phép, lương chính, tiền phụ cấp Nên không phản ánh lương sản phẩm và lương phụ. Mặt khác do số lượng công nhân nghỉ phép khá đều đặn và với số lượng ít, nên không trích trước tiền lương công nhân nghỉ phép.
- Về tài sản cố định: Mỗi khi muốn nhượng bán hay thanh lý phải qua một hệ thống thủ tục rườm rà, vì thế thiết bị máy móc tài sản hao mòn nhiều mà được thanh lý ít. Vì thế để đánh giá chính xác về thực trạng trang bị kỹ thuật cho sản xuất kinh doanh của công ty tránh để tình trạng ứ đọng vốn do quá chậm trễ trong công việc xử lý các tài sản dư thừa, cũ hỏng. Vì vậy cần có sự đầu tư thêm cùng hoàn thiện cơ cấu TSCĐ của công ty.
- Cơ cấu TSCĐ cần phải điều chỉnh hơn nữa cho phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của doanh nghiẹp cụ thể.
3) Ý kiến đóng góp về công tác kế toán của công ty.
Căn cứ vào những tồn tại và khó khăn của công ty, căn cứ vào chế độ quy định của Nhà nước và Bộ tài chính em xin có một vài ý kiến nhỏ sau đây, hy vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý ở công ty.
3.1) Tiền lương và bảo hiểm xã hội
*Trong bảnh phân bổ tiền lương và BHXH của công ty hiện nay không hạch toán khoản phải trả tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất dùng TK335. Theo em công ty nên hạch toán chi tiết khoản lương chính, lương phụ và các khoản khác.
- Lương chính: Là khoản tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian thực hiện công việc đươc giao.
- Lương phụ: Là các khoản trả cho công nhân viên trong thời gian nghỉ lễ tết, nghỉ phép
- Các khoản khác: Là các khoản phải trả cho công nhân viên như tiền ăn trưa, làm ca Việc hạch toán chi tiết như vậy cho phép kế toán theo dõi chi tiết rõ ràng hơn tình hình công nhân đi làm trong tháng, công nhân nghỉ phép, nghỉ lễ hay đi làm nhiệm vụ khác.
3.2) Về nguyên vật liệu.
Nguyên nhiên vật liệu trong công ty thường là nhập kho trong ngày thì lại xuất ngay trong ngày, vì vậy em không có ý kiến gì đóng góp.
3.3) Về tài sản cố định.
- Ngoài các sổ sách bắt buộc, do yêu cầu quản lý của công ty theo quy mô của TSCĐ, kế toán có thể thiết kế một số sổ khác theo dõi thêm nhưng cố gắng đơn giản, tránh đưa trùng lặp các thông tin trên sổ. Nếu các thông tin có liên quan đến nhau thì nên bố trí cùng một bảng để khi cần có thể tổng hợp một cách rõ ràng nhanh chóng.
- TSCĐ đưa vào sử dụng phải phân công rõ quyền hạn trách nhiệm cho các bộ phận, phòng ban trong việc bảo quản đảm bảo an toàn cho TSCĐ, tránh mất mát, hư hỏng. Công ty cũng nên có những giải pháp về trách nhiệm vật chất thưởng cho những trương hợp bảo quản và sử dụng tốt TSCĐ, phạt những trường hợp bảo quản và sử dụng TSCĐ không đúng quy định kỹ thuật. Cần tăng cường hơn nữa công tác bảo dưỡng, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của TSCĐ.
3.4) Về tập hợp chi phí.
- Mọi chi phí trong công ty đều được tập chung một cách rất quy củ vì vậy em cũng không có ý kiến gì.
Xem Thêm: Phương hướng thực hiện công tác hạch toán kế toán tại công ty tnhh vận tải và thương mại hùng tưởng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng thực hiện công tác hạch toán kế toán tại công ty tnhh vận tải và thương mại hùng tưởng sẽ giúp ích cho bạn.