THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG

PHẦN II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY
TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG TƯỞNG

A. HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU.
I. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu.
1) Khái niệm:
Nguyên vật liệu là những đối tượng lao động tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra thực thể vật chất của sản phẩm hoặc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.

2) Đặc điểm nguyên vật liệu:
- Nguyên vật liệu tham gia vào một chu kỳ sản xuất để tạo ra sản phẩm.
Khi tham gia vào sản xuất thay đổi hoàn toàn hình thái ban đầu, giá trị hao mòn dần được dịch chuyển từng phần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
Giá trị nhỏ, thời gian sử dụng ngắn được mua sắm bằng nguồn vốn.
3) Phân loại nguyên vật liệu trong công ty.
- Nhiên liệu: Là những thứ dùn để cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh như xăng, dầu v.v
- Phụ tùng thay thế: Là các chi tiết, phụ tùng dùng để sửa chữa và thay thế cho máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. VD: ắc quy, hộp số v.v
4) Tình hình nhập kho nguyên vật liệu, nhiên liệu trong công ty: Dựa vào bảng tổng hợp chứng từ xuất kho khi doanh nghiệp mua nguyên vật liệu nhập kho thì bao gồm những chứng từ sau:
- Hóa đơn.
- Phiếu nhập kho.
- Phiếu chi.
- Bảng tổng hợp chứng từ.
- Chứng từ ghi sổ.

4.1 Ngày 6 tháng 4 năm 2005 doanh nghiệp mua một số phụ tùng ôtô, khi mua có một số chứng từ sau:
- Hóa đơn. (GTGT)
- Phiếu nhập kho.
- Giấy đề nghị tạm ứng.
- Phiêu chi.
- Chứng từ ghi sổ.


HÓA ĐƠN (GTGT)
Liên 2 (Giao cho khách hàng)
Ngày 6 tháng 4 năm 2005
NG: 035651
Đơn vị bán hàng: Công ty xuất khẩu VIEXIM.
Địa chỉ: Km 9 Đường giải phóng.
Điện thoại: . MS:
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn Minh.
Đơn vị: Công ty TNHH vận tải và thương mại Hùng Tưởng.
Địa chỉ: 28 Quốc Bảo - Thanh Trì - Hà Nội.
Hình thức thanh toán: Tiền mặt. MS: .

STT Tên hàng hóa - Dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3= 1 x 2
1 Kìm cối thái (139) 16012 -6b6 - 911 Chiếc 01 123636
2 IC thái (80) 30410 - 6b6 - 921 Chiếc 01 409090
3 Điôt nạp thái (221) 31600 - 6AH - 004 Chiếc 01 122727
4 Phíp chịu nhiệt kế thái (19) 16211- 6b6 - 750 Chiếc 01 54545
Cộng tiền hàng 709998
Thuế suất GTGT 10% 70999
Tổng số tiền thanh toán 780997

Số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm tám mươi nghìn chín trăm bảy mươi đồng chẵn.
Người mua hàng kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 6 tháng 4 năm 2005

Họ và tên người giao hàng: Nguyễn Văn Minh.
Theo HĐ số 035651 ngày 6 tháng 4 năm 2005 của công ty
Nhập tại kho:

TT Tên nhãn hiệu, phẩm chất, quy cách vật tư Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Theo chứng từ Thức nhập
A B C D 1 2 3 4
1 Kim cối thái (139) 16012 - 6b6 - 911 Chiếc 01 123636
2 IC thái (80) 30410 - 6b6 - 921 Chiếc 01 409090
3 Điôt nạp thái (221) 31600 - 6AH - 004 Chiếc 01 122727
4 Phíp chịu nhiệt kế thái (19)162- 6b6 - 750 Chiếc 01 54545
Cộng 709998

Số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm tám mươi nghìn chín trăm bảy mươi đồng chẵn.
Kèm theo .Chứng từ gốc
Nhập, ngày 6 tháng 4 năm 2005
Người giao hàng Thủ kho kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

Đơn vị: Công ty TNHH Vận tải và thương mại Hùng Tường
Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty tnhh vận tải và thương mại hùng tưởng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty tnhh vận tải và thương mại hùng tưởng sẽ giúp ích cho bạn.