HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT- MỸ VỚI VẤN ĐỀ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM SANG MỸ

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I : Những vấn đề chung về thương mại quốc tế và tổng quan về Hiệp định thương mại Việt - Mỹ.
I. Những vấn đề chung.
1. Lý luận chung về thương mại quốc tế và sự cần thiết phải quan hệ thương mại với mỹ.
1.1. Khái niệm.
1.2. Quá trình hình thành, phát triển và lợi ích của thương mại quốc tế.
1.3 . phát triển thương mại quốc tế ở Việt Nam hiện nay.
1.4. Lợi ích của Việt Nam thu được trong quan hệ thương mại với Mỹ.
2. Các lý thuyết về thương mại quốc tế.
2.1. Lý thuyết cổ điển.
2.2. Lý thuyết hiện đại.
II. Tổng quan về hiệp định thương mại Việt - Mỹ.
1. Bối cảnh cuộc đàm phán thương mại Việt - Mỹ.
1.1. Bối cảnh chung.
1.2. Việt Nam trước yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.
2. Tiến trình đàm phán ký kết Hiệp định thương mại Việt - Mỹ.
2.1. Kết quả đạt được qua các vòng đàm phán.
2.2. ý nghĩa của Hiệp định.
3. Những nội dung chủ yếu của Hiệp định.
3.1. thương mại hàng hoá.
3.2.thương mại dịch vụ.
3.3.Quan hệ đầu tư.
3.4.Quyền sở hữu trí tuệ.
Chương II: Hiệp định thương mại Việt - Mỹ: Cơ hội và thách thức với việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ.
I. Quá trình phát triển hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Mỹ.
1. Giai đoạn trước khi Mỹ hủy bỏ lễnh cấm vận đối với Việt Nam.
2. Giai đoạn sau khi lệnh cấm vận bị huỷ bỏ.
II. Cơ hội thâm nhập thị trường Mỹ của hàng hoá Việt Nam.
1. Cơ hội xuất khẩu các mặt hàng chủ lực.
2. Dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ giai đoạn 2000 - 2010.
III. Thách thức đối với sự phát triển Ngoại thương Việt Nam.
1. Những quy định của Mỹ về hàng nhập khẩu.
2. Vấn đề gian lận thương mại.
3. Công tác xúc tiến thương mại còn nhiều hạn chế.
Chương III: Các giải pháp đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam - sang Mỹ.
I. Các giải pháp tăng cường xuất khẩu các ngành hàng chủ lực.
II. Các giải pháp từ phía nhà nước.
1. Cải cách hệ thống ngân hàng.
2. Tăng cường quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại.
3. Thành lập Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.
III. Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Mỹ.
1. Giải pháp về vốn.
2. Nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa.
3. Chủ động thực hiện tốt công tác thị trường, thông tin, tiếp thị.
4. Nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ của các doanh nghiệp Việt Nam.
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Xem Thêm: Hiệp định thương mại việt- mỹ với vấn đề xuất khẩu hàng hoá của việt nam sang mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệp định thương mại việt- mỹ với vấn đề xuất khẩu hàng hoá của việt nam sang mỹ sẽ giúp ích cho bạn.