Các giải pháp Tài chính chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng Doanh thu tại Công Ty Thương mại Nghệ An

LỜI MỞ ĐẦU
Phần lớn lợi nhuận mà Doanh nghiệp thu được chủ yếu là từ hoạt động kinh doanh. Muốn tăng lợi nhuận một mặt Doanh nghiệp phải giảm chi phí kinh doanh, mặt khác phải tìm cách mở rộng Thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ là nhân tố quan trọng nhằm tăng lợi nhuận của Công ty trong nền kinh tế thị trường.
Đối với loại hình doanh nghiệp thương mại thì chủ yếu là khâu phân phối sản phẩm nhằm tiêu thụ ra thị trường sản phẩm đó. Như vậy tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Trong điều kiện nền kinh tế thi trường hiện nay, công tác tiêu thụ sản phẩm , tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm trở thành một vấn đề hết sức quan trọng đối với các nhà Quản trị doanh nghiệp. Để công tác này trở thành thế mạnh của mình đòi hỏi doanh nghiệp phải trải qua hàng loạt quá trình nghiên cứu, tìm tòi phân tích đành giá tình hình mọi mặt của doanh nghiệp mình, tình hình biến động của thị trường, tình hình kinh tế - Xã hội Kết hợp với sự Quản lý nhạy bén sáng tạo của các nhà Quản trị để vạch ra những hướng đi đúng đắn.
Thực hiện tốt công tác tiêu thụ sẽ tăng Doanh thu tiêu thụ sản phẩm góp phần trực tiếp làm tăng lợi nhuận sẽ góp phần giúp Doanh nghiệp khẳng định được sự tồn tại và phát triển của mình. Ngược lại thì điều đó sẽ tự loại Doanh nghiệp ra khỏi sự khắc nghiệt của thị trường.
Thấy rõ được tầm quan trọng của vấn đề này, tuy bối cảnh của thị trường hiện nay đưa đến không ít khó khăn song Công Ty thương mại Nghệ An đã tổ chức khá tốt công tác tiêu thụ , mở rộng thị trường tăng dần mức doanh thu ngày càng cao. Bằng sự kết hợp giữa Lý thuyết đã được học trên ghế nhà trường và được tiếp thu với thực tế đã tiếp cận trong thời gian thực tập tại Công Ty tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu công tác tiêu thụ của doanh nghiệp trên góc nhìn Tài chính thông qua Đề tài “Các giải pháp Tài chính chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng Doanh thu tại Công Ty thương mại Nghệ An" với thời gian ngắn, kiến thức còn có hạn do vậy Chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các Thầy, cô Chuyên đề được kết cấu gồm có ba chương:

Chương I : Lý Luận chung về tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm. Tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp trong nền kinh tế Thị trường.
Chương II: Thực trạng về hoạt động kinh doanh , tình hình tiêu thụ Sản phẩm và Doanh thu tiêu thụ Sản phẩm ở công ty thương mại nghệ an trong những năm vừa qua.
Chương III: Những giải pháp tài chính chủ yếu góp phần đẩy mạnh công tác tiêu thụ Sản phẩm , tăng Doanh thu tiêu thụ Sản phẩm tại công ty thương mại Nghệ An


Xem Thêm: Các giải pháp Tài chính chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng Doanh thu tại Công Ty Thương m
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp Tài chính chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng Doanh thu tại Công Ty Thương m sẽ giúp ích cho bạn.