Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I: Lý luận về củng cố và phát triển thị trường đối với các doanh nghiệp
I. Doanh nghiệp và thị trường của doanh nghiệp.
1.1. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
1.2.Thị trường của doanh nghiệp
a. Khái niệm và phân loại thị trường.
b. Các yếu tố cấu thành thị trường
c Chức năng và vai trò thị trường.
II. Củng cố và phát triển thị trường tiêu thụ trong doanh nghiệp.
1.1. Quan điểm về củng cố và phát triển thị trường tiêu thụ.
a.Về vấn đề củng cố thị trường tiêu thụ.
b.Về vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ.
1.2. Nội dung của việc củng cố và mở rộng.
a. Không ngừng củng cố và mở rộng thị trường là vấn đề sống còn đảm bảo sự tồn tại và phát triển cuả doanh nghiệp .
b.Những nguyên tắc của công tác củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ.
c. Nội dung cơ bản củng cố và phát triển thị trường.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
a. Nhu cầu thị trường
b. Nhân tố cạnh tranh
c. Nhân tố giá cả
d. Nhân tố chính trị, pháp luật
e. Những nhân tố tiềm năng của doanh nghiệp
1.4. Sự cần thiết phải củng cố và mở rộng thị trường của doanh nghiệp.
Chương 2: thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ở Công ty incom
I. Giới thiệu sơ lược về Công incom
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty:
a. Chức năng của Công ty.
b. Nhiệm vụ của Công ty.
c. Quyền hạn của Công ty
3. Cơ cấu tổ chức của Công ty:
II.Thực trạng thị trường tiêu thụ máy tính của công ty:
1.Thực trạng máy tính việt Nam và vai trò của công ty.
a.Thực trạng về thị trường công nghệ thông tin nướcnhà:
b.Đặc điểm của thị trường phần cứng của công ty:
c. Đặc điểm thị trường phần mềm của công ty :
d.Vai trò của công ty :
2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty.
a. Phân tích kết quả kinh doanh của Công ty:
b. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo kết cấu mặt hàng
c. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo phương thức bán hàng:
d. Tổng doanh số bán ra qua các năm
e. Tình hình tiêu thụ theo nghiệp vụ kinh doanh.
h. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường:
III. Những nguyên nhân ảnh hưởng tới sự biến động trên đối với thị trường của công ty:
1. Nguyên nhân khách quan.
2. Nguyên nhân chủ quan :
3. Các biện pháp củng cố và mở rộng thị trường đã được công ty thực hiện:
Chương III: Một số biện pháp ổn định và mở rộng thị trường công ty máy tình INCOM
I. Định hướng phát triển thị trường của công ty
1. Xu hướng phát triển của thị trường công nghệ thông tin Việt nam.
2. Định hướng phát triển của công ty.
II. Một số biện pháp ổn định và mở rộng thị trường
1. Các biện pháp đối với công ty
a. Tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu các tập khách hàng của công ty, từ đó xây dựng các chính sách hợp lý đối với từng tập khách hàng.
b. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
c. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các đối tác là các nhà cung cấp, từ đó tạo nguồn hàng phong phú với chất lượng và chủng loại đa dạng phục vụ tốt cho nhu cầu thị trường của công ty.
2. Những đề xuất với nhà nước:
Kết luận
Danh mục Tài liệu tham khảo
Mục lục
Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại sẽ giúp ích cho bạn.