Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường t

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường t
  LỜI MỞ ĐẦU

  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH

  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

  6

  1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh

  nghiệp sản xuất.

  11

  1.1.1. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  11

  1.1.1.1. Chi phí sản xuất

  11

  1.1.1.2. Giá thành sản phẩm

  11

  1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  11

  1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất.

  11

  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

  13

  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

  14

  1.1.4. Ý nghĩa và nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

  phẩm trong doanh nghiệp

  15

  1.2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 16

  1.2.1. Hạch toán chi phí sản xuất

  16

  1.2.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất

  16

  1.2.1.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 16

  1.2.1.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

  24

  1.2.1.4. Tính giá thành sản phẩm

  25

  1.2.1.4.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm

  25

  1.2.1.4.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm

  26

  1.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành

  sản phẩm

  29

  1.3.1. Hình thức nhật ký sổ cái

  29

  1.3.2. Hình thức nhật ký chung

  30

  1.3.3. Hình thức chứng từ ghi sổ

  30

  1.3.4. Hình thức nhật ký chứng từ

  31

  PHẦN 2:GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC LỊCH SỬ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ

  NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH.

  32

  2.2. Giới thiệu về Công ty

  32

  2.2.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần

  tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành . 34

  2.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty CP tập đoàn kỹ nghệ gỗ

  Trường Thành. 37

  2.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP tập đoàn Kỹ nghệ gỗ

  Trường Thành. 39

  2.2.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .39

  2.2.3.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty . 42

  7  3.3. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của Công

  ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành 45

  3.3.1 Đặc điểm, phân loại chi phí sản xuất và tình hình quản lý chi phí sản xuất, giá

  thành sản phẩm tại Công ty CP tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành. 45

  3.3.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất của Công ty CP tập

  đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành .46

  3.3.3. Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất tại Công ty CP tập đoàn Kỹ nghệ gỗ

  Trường Thành . 47

  3.3.3.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp . 47

  3.3.3.2. Kế toán chi phí Nhân công trực tiếp . 50

  3.3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung. 53

  3.3.4.3. Tính giá thành sản phẩm . 58

  CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ

  THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐÕAN KỶ NGHỆ GỖ

  TRƯỜNG THÀNH

  60

  4.4. Nhận xét, đánh giá về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại

  Công ty CPTD Kỹ nghệ gỗ Trường Thành. 60

  4.4.1 Những thành tựu đạt được 60  8  LỜI MỞ ĐẦU  1. Lý do chọn đề tài.

  Để quản lý một cách có hiệu quả đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hay sản xuất

  dịch vụ của một doanh nghiệp nói riêng, một nền kinh tế quốc dân của một nước nói chung

  đều cần phải sử dụng các công cụ quản lý khác nhau và một trong những công cụ quản lý

  không thể thiếu được đó là kế toán.

  Trong đó hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ một vai trò rất quan

  trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp vì đối với các doanh nghiệp hoạt động trong

  nền kinh tế thị trường có sự điều tiết và cạnh tranh quyết liệt, khi quyết định lựa chọn

  phương án sản xuất một loại sản phẩm nào đó đều cần phải tính đến lượng chi phí bỏ ra để

  sản xuất và lợi nhuận thu được khi tiêu thụ. Điều đó có nghĩa, doanh nghiệp phải tập hợp đầy

  đủ và chính xác chi phí sản xuất. Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản

  ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất. Giá thành sản phẩm

  thấp hay cao, giảm hay tăng thể hiện kết quả của việc quản lý vật tư, lao động, tiền vốn. Điều

  này phụ thuộc vào quá trình tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là hai quá trình liên

  tục, mật thiết với nhau. Thông qua chỉ tiêu về chi phí và giá thành sản phẩm các nhà quản lý

  sẽ biết được nguyên nhân gây biến động chi phí và giá thành la do đâu và từ đó tìm ra biện

  pháp khắc phục. Việc phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất vả hạ giá thành sản phẩm là một

  trong những mục tiêu quan trọng không những của một doanh nghiệp mà còn là vấn đề quan

  tâm của toàn xã hội.

  Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ nghệ gỗ Trường Thành là một doanh nghiệp sản xuất, kinh

  doanh hoạt động trong lĩnh vực sản phẩm gỗ nội thất. Sản phẩm của công ty rất đa dạng,

  phong phú cả về quy cách, chủng loại, mẫu mã và chất lương sản phẩm có thể đáp ứng được

  nhu cầu mới của thời đại.

  Trong quá trình sản xuất Doanh nghiệp phải tiêu hao lao động sống và lao động vật hóa,

  cho nên số lượng lao động cần thiết để sản xuất sản phẩm nào đó hợp thành chi phí sản xuất.

  Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đòi hỏi Doanh

  9  nghiệp cần phải hoach toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho phù hợp nhằm

  thỏa mãn nhu cầu trên thị trường.

  Thấy được tầm quan trọng của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, để hiểu sâu sắc

  hơn về nội dung này nên em lựa chọn đề tài: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

  sản phẩm tài Công ty cổ phần tập đoàn mỹ nghệ gỗ Trường Thành”

  2. Mục tiêu của đề tài.

  - Hệ thống lại cơ sở lý luận về Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

  phẩm.

  - Nghiên cứu thực tế về Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản

  phẩm tài Công ty cổ phần tập đoàn mỹ nghệ gỗ Trường Thành.

  - Đề xuất các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản

  xuất và tính giá thành sản phẩm giúp Doanh nghiệp sử dụng các tiềm năng

  trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  3. Phạm vi của đề tài

  - Không gian: Công ty cổ phần tập đoàn mỹ nghệ gỗ Trường Thành.

  - Thời gian: Số liệu được lấy trong tháng 2 năm 2012.

  - Do thời gian thực tập có hạn nên đề tài này chỉ nghiên cứu việc hạch toán chi

  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cụ thể là tính giá thành sản xuất,

  không tính giá thành toàn bộ.

  4. Phương pháp thực hiện đề tài.

  - Thu thập số liệu từ Phòng Kế toán – Tài chính và các xưởng trong nhà máy,

  căn cứ vào các sổ chi tiết, bảng kê chi phí sản xuất kinh doanh.

  - Tham khảo tài liệu, sách báo có liên quan.

  - Tìm hiểu tình hình thực tế về cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành

  sản phẩm bằng cách hỏi các cô chú kế toán trong DN và tìm hiểu quy trình sản

  xuất.

  5. Thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài.  10  Thuân lợi

  - Được thực tập tại xí nghiệp để có thể vận dụng các kiến thức đã học vao

  thực tiễn.

  - Được sự giúp đỡ tận tình của anh chị trong phòng Kế toán – Tài chính

  - Được tiếp xúc với sổ sách, chứng từ ngoài thực tế.

  Khó khăn.

  - Hạn chế về thời gian thực tập.

  - Chưa có kinh nghiệm để xử lý thông tin.

  6. Kết cấu của đề tài.

  - Nội dung đề tài nghiên cứu gồ m 4 phần như sau:

  - Phần I: Lý luận chung về chi phí sả n xuất và tính giá thành sản phẩm

  - trong các doanh nghiệp.

  - Phần II: Giới thiệu về Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành

  - Phần III: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành

  sảnphẩm Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành

  - Phần IV : Một số nhận xét - kiến nghị.  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường t
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ trường t sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status