Công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương ở C.ty Nông sản Hà Tây
Mục lục
lời nói đầu 1
phần i - đặc điểm chung về công tác tổ chức quản lý sản
xuất kinh doanh và công tác hạch toán kế toán 2

i-/ sự hình thành và quá trình phát triển của công ty nông sản thực phẩm - hà tây. 2
1-/ sự hình thành của công ty “nông sản thực phẩm - hà tây” 2
2-/ quá trình phát triển của công ty nông sản thực phẩm hà tây. 2
3-/ tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của công ty. 2
4-/ quy trình công nghệ và quá trình sản xuất kinh doanh của công ty nông sản thực phẩm hà tây. 2
ii-/ tổ chức công tác kế toán của công ty 2
1-/ hình thức tổ chức bộ máy kế toán ở công ty 2
2-/ cơ cấu tổ chức và chức năng hoạt động của bộ máy kế toán ở công ty 2
3-/ hình thức áp dụng kế toán của công ty. 2
4-/ các tài khoản kế toán công ty đang áp dụng. 2
5-/ chứng từ sổ sách kế toán công ty áp dụng. 2
phần ii - tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm
hà tây 2

i-/ những vấn đề chung về lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty nông sản thực phẩm hà tây 2
1-/ vai trò của lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở công ty. 2
2-/ phân loại lao động và phương pháp quản lý lao động ở công ty. 2
3-/ phương pháp tính lương - chia lương và hình thức trả lương ở công ty đang áp dụng. 2
4-/ chế độ thanh toán bhxh trả thay lương. 2
5-/ phương pháp trích bhxh, bhyt, kpcđ. 2
ii-/ tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2
1-/ kế toán tiền lương. 2
2-/ kế toán các khoản trích theo lương. 2
3-/ kế toán bhxh trả thay lương. 2
4-/ sổ kế toán tổng hợp 2
phần iii - nhận xét đánh giá và kết luận 2
i-/ nhận xét chung: 2
1-/ về công tác quản lý sản xuất. 2
2-/ công tác kế toán nói chung của công ty. 2
3-/ về chuyên đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 2
ii-/ đánh giá quá trình thực tập của bản thân. 2
iii-/ kết luận chung. 2


Xem Thêm: Công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương ở công ty Nông sản Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương ở công ty Nông sản Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.