Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại C.ty cổ phần vận tải ôtô Vĩnh Phúc
LỜI MỞ ĐẦU
Mục tiêu thứ nhất và cũng là mục tiêu quan trọng nhất của một doanh nghiệp khi bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh là lợi nhuận. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đạt được mức lợi nhuận cao nhất.
Để giải quyết được vấn đề đó đã có rất nhiều biện pháp được các nhà sản xuất kinh doanh đưa ra như: tăng giá bán, tăng số lượng sản phẩm, marketing, tăng vòng quay của vốn, giảm chi phí sản xuất.
Thực tế đã cho thấy, trong tất cả các biện pháp nêu trên được đánh giá tốt nhất và có hiệu quả nhất là biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hay giảm giá thành sản phẩm. Hơn nữa, một doanh nghiệp được đánh giá là làm ăn có hiệu quả hay không còn thể hiện ở việc Doanh nghiệp đó sử dụng như thế nào phần giá trị tư liệu lao động và đối tượng lao động. Giảm giá thành còn có nghĩa là giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhân lực , vật lực cho doanh nghiệp và cho xã hội. Từ những lý do nêu trên chúng ta thấy giá thành là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp và có ý nghĩa sống còn đối với bất kỳ doanh nghiệp nào trong quá trình hoạt động.
Trong môi trường kinh doanh hiện nay sản phẩm sản xuất ra đa dạng và phong phú, sản phẩm có thể là vật chất có thể là lao vụ dịch vụ.
Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần vận tải ôtô Vĩnh phúc, với thời gian hạn hẹp tôi chỉ đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu về: Công tác hạch toán chi phí và tính giá thành vận tải hành khách tại Công ty.Trên cơ sở lý luận hạch toán đã được học ở trường kết hợp với việc nghiên cứu thực tiễn ở đơn vị tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài này nhằm góp phần vào việc không ngừng hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành trong các doanh nghiệp nói chung và với công ty cổ phần vận tải ôtô Vĩnh Phúc nói riêng.
Đề tài này bao gồm các nội dung sau:
I. LỜI MỞ ĐẦU :
- Lý do ? tại sao nghiên cứu đề tài này .
II. CHƯƠNG I :
- Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành .


III. CHƯƠNG II :
- Khái quát tình hình kinh doanh của Công ty
IV. CHƯƠNG III :
- Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải
hành khách tại Công ty.
V. CHƯƠNG IV
- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán và nâng cao hiệu quả kinh doanh ở đơn vị.Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán hạch toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần vận sẽ giúp ích cho bạn.