Tổ chức công tác kế toán bán hàng & kết quả bán hàng tại C.ty Thương mại Hà Nội
Mục lục
Lòi nói đầu
Phần I : báo cáo tổng hợp thực tập
I khái quát công ty Cp khoáng sản-XD- phụ gia xi măng Thanh hoá . Đội khai thác đá Đông vinh
1. quá trình hình thành và phát triển
2. 2.chức năng và nhiệm vụ của công ty.
3. lĩnh vực hoạt động của công ty.
4. đặc đIểm bộ máy quản lý.
5. bộ máy kế toán và công tác kế toán
II. kết quả thực tập.
1.về vốn bằng tiền
2.về kế toán HTK
3.vế kế toán TSCĐ
4.về thuế GTGT.
III. kết luận.
Phần ii: báo cáo chuyên đề
I. cơ sở lý luận chung về tscđ
1. vị trí vai trò của TCSĐ trong quá trình SXKD.
2. nhiệm vụ của kế toán TSCĐ trong DNSX
3. nội dung tổ chức công tác kế toán
4. phương pháp kế toán TSCĐ
II. thực trạng kế toán TSCĐ của công ty.
1.đặc điểm tình hình của công ty
2.kế toán TSCĐ của công ty
III. một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng & kết quả bán hàng tại công ty Thương mại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng & kết quả bán hàng tại công ty Thương mại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.