Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần quốc tế Năng Lượng Xanh

Lời nói đầu


1. Lý do chọn chuyên đề
Ngày nay cơ chế thị trường đã tạo điều kiện cho các đơn vị Kinh Tế tự do kinh doanh và tự do cạnh tranh lành mạnh với nhau. Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói chung và Công ty cổ phần Quốc Tế Năng Lượng Xanh nói riêng thì kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng. Nó là nhân tố cơ bản của quá trình sản xuất sản phẩm, chi phí luôn chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh trong đơn vị. Một doanh nghiệp có làm ăn phát triển hay không thì việc quản lý và đánh giá NVL và CCDC là rất cần thiết.Do đó em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài: “Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần quốc tế Năng Lượng Xanh để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
2. ý nghĩa thực tiễn
Hạch toán kế toán là một công cụ đắc lực giúp cho các nhà Quản Trị doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng và hợp lý nhất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững. Hạch toán nguyên vật liệu được coi là bộ phận quan trọng trong công tác hạch toán, là cơ sở vật chất để cấu thành nên thực thể sản phẩm. Đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất thì chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất. Chỉ một sự biến động nhỏ của chi phí nguyên vật liệu cũng làm ảnh hưởng đến giá bán của sản phẩm từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Do vậy để quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả thì doanh nghiệp phải làm tốt công tác hạch toán nguyên vật liệu một cách khoa học. Hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình nhập – xuất – tồn tạo điều kiện quan trọng để quản lý, thúc đẩy việc cung cấp đầy đủ, kịp thời, tránh tình trạng thiếu hụt, dư thừa, mất mát, lãng phí trong toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh.Qua đó em cũng hiểu rằng hạch toán nguyên vật liệu rất cần thiết với các doanh nghiệp.


Xem Thêm: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần quốc tế Năng Lượng Xanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần quốc tế Năng Lượng Xanh sẽ giúp ích cho bạn.