Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Thanh

Hoà nhập với sự phát triển của Kinh Tế Nhà nước cùng với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước. Nước ta ra nhập tổ chức Thương Mại Quốc Tế WTO. Trong nền kinh tế thị trường hàng nhập khẩu xuất hiện trên thị trường ngày càng tăng lên tạo sức ép cho các công ty Thương Mại nói chung và DN Tư nhân Tuyết Thanh nói riêng. Xu thế hội nhập và liên kết trên tất cả các lĩnh vực đang diễn ra trên toàn cầu, sự kiện Việt Nam ra nhập WTO là một điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp, tuy nhiên cũng đặt ra cho các doanh nghiẹp nhiều khó khăn thách thức để tồn tại và phát triển. Với xu thế này thì nền kinh tế nước ta trở nên sôi động hơn, các doanh nghiêp cạnh tranh gay gắt với nhau hơn, nhờ đó mà mỗi doanh nghiệp đều tự hoàn thiện mình hơn, tìm cho mình một hướng đi đúng đắn phù hợp. Và vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp phải tự tìm đầu ra cho các sản phẩm, hàng hoá của mình, đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ và hạch toán sản phẩm như thế nào để có được kết quả và hiệu quả cao nhất. Đây chính là mối quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay.
Mặt khác, nếu thực hiện tốt khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá thì doanh nghiệp sẽ trang trải được mọi chi phí phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thu được một khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp từ đó đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế cho NSNN và tích luỹ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm.
Nhận thức được tầm quan trọng của bán hàng và xác định kết quả kinh doanh cùng với kiến thức học ở trường qua thời gian tìm hiểu hoạt động kinh doanh cũng như tổ chức bộ máy kế toán của DN Tư nhân Tuyết Thanh
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác "kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại DN Tư nhân Tuyết Thanh " cho bài tốt nghiệp.
Kết cấu chuyên đề của em gồm 3 chương không kể mở đầu và kết luận:
Chương 1: Cơ sở lý luận của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại DN Tư nhân Tuyết Thanh
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại DN Tư nhân Tuyết Thanh
Chương 3: Một số nhận xét đánh giá nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại DN Tư nhân Tuyết Thanh


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Thanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại Doanh nghiệp Tư nhân Tuyết Thanh sẽ giúp ích cho bạn.