kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tin học ABC

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, khi nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề hiệu quả kinh tế luôn được các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Đây là sự so sánh giữa toàn bộ chi phí bỏ ra và kết quả thu lại được. Vì vậy trong nền kinh tế thị trường sản xuất hàng hoá đóng vai trò quan trọng nhưng khâu tiêu thụ lại càng quan trọng hơn, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Khi hàng hoá được tiêu thụ tức là nó đã được người tiêu dùng chấp nhận để thoả mãn nhu cầu nào đó. Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Nên kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là một khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh thì ban lãnh đạo biết được những chính sách chủ trương, những quyết định và định hướng của doanh nghiệp có phù hợp và mang lại hiệu quả hay không để đưa ra những giải pháp tốt hơn giúp doanh nghiệp ngày càng đứng vững trên thị trường.
Với ý nghĩa và tầm quan trọng như đã nêu và được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn nên em chọn đề tài: “kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tin học ABC” làm chuyên đề của mình.
Bố cục của chuyên đề gồm 3 chương:


Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
Chương 2: Tổng hợp khái quát kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tin học ABC
Chương 3: Đánh giá, nhận xét và kiến nghị


Xem Thêm: kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tin học ABC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần tin học ABC sẽ giúp ích cho bạn.