Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Tổ chức kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty CP chè Kim Anh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty CP chè Kim Anh


  Tên đề tài
  Tổ chức kế toán CPSX & tính GTSP ở C.ty CP chè Kim Anh
  MỤC LỤC


  Lời mở đầu 4


  Chương I: Cơ sở lý luận về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 6
  I. Vai trò hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm trong nền kinh tế thị trường: 6
  1.1. Kinh tế thị trường với yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 6
  1.2. Vai trò của hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8
  II. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 9
  2.1. Chi phí sản xuất kinh doanh và phân loại chi phí sản xuất 9
  2.1.1. Khái niệm: 9
  2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất. 10
  2.2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm. 14
  2.2.1. Khái niệm: 14
  2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 15
  2.3. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 16
  III. Hạch toán kế toán chi phí sản xuất. 17
  3.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. 17
  3.2. Tài khoản sử dụng: 18
  3.3.Trình tự hạch toán: 19
  3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 19
  3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 20
  3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 21
  3.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất . 23
  IV. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm. 23
  4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 23
  4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 25
  4.3. Các phương pháp tình giá thành sản phẩm. 27
  4.4. Áp dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm trong một số loại hình doanh nghiệp . 29
  4.4.1.Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng. 29
  4.4.2. Doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp kiểu chế biến liên tục. 30
  V. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 31
  5.1. Hệ thống chứng từ hạch toán chi phí sản xuất: 31
  5.2. Hệ thống sổ chi tiết, tổng hợp trong các hình thức sổ. 32
  5.2.1. Hệ thống sổ chi tiết: 32
  5.2.2. Hệ thống sổ tổng hợp: 32
  VI. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế . 34
  6.1. Chuẩn mực kế toán quốc tế chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và liên hệ với chuẩn mực kế toán Việt Nam . 34
  6.2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại một số nước trên thế giới: 36
  6.2.1. Kế toán Bắc Mỹ: 36
  6.2.2. Kế toán Tây âu ( Kế toán Pháp) 37


  Chương II:Tình hình thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần chè Kim Anh. 38
  I. Công ty cổ phần chè Kim Anh và những vấn đề liên quan đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 38
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 38
  1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và công nghệ sản xuất chè. 40
  1.2.1. Đặc điểm sản phẩm sản xuất và công nghệ sản xuất sản phẩm. 40
  1.2.2. Tổ chức sản xuất tại công ty. 45
  1.3. Tổ chức hệ thống quản lý công ty. 46
  1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán. 49
  1.4.1. Bộ máy kế toán công ty. 49
  1.4.2. Tổ chức công tác kế toán hiện nay tại công ty. 52
  II. Thực trạng hạch toán kế toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần chè Kim Anh 53
  2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí. 53
  2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và kỳ hạch toán. 54
  2.3. Kế toán chi phí sản xuất sản phẩm. 55
  2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 55
  2.3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 63
  2.3. 3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 66
  2.3.3. Tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang. 72
  III. Tính giá thành sản phẩm tại công ty CP chè Kim Anh. 77
  3.1. Đối tượng tính tính giá thành. 77
  3.2. Phương pháp tính giá thành và trình tự tính giá thành. 77
  IV. Công tác phân tích các chỉ tiêu chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm tại công ty CP chè Kim Anh. 80

  Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần chè Kim Anh
  84
  I. Đánh giá chung về công tác tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty chè Kim Anh. 84
  1.1.Ưu điểm: 85
  1.2 Nhược điểm 85
  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 88
  Kết luân 96


  Xem Thêm: Tổ chức kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty CP chè Kim Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm ở công ty CP chè Kim Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status