Công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán BCTC của C.ty DVTV tài chính kế toán & kiểm toán
LỜI NểI ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Mụi giới chứng khoỏn là một trong những nghiệp vụ cơ bản và quan trọng bậc nhất của một cụng ty chứng khoỏn. Nỳ gỳp phần khụng nhỏ trong quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của thị trường chứng khoỏn nỳi chung và của cụng ty chứng khoỏn nỳi riờng. Mụi giới chứng khoỏn đem lại lợi ớch khụng chỉ cho khỏch hàng, cho nhà mụi giới, cho cụng ty chứng khoỏn mà nỳ cũn đem lại lợi ớch cho sự phỏt triển của thị trường chứng khoỏn nỳi chung.
Thị trường chứng khoỏn Việt Nam đú đi vào hoạt động được hơn 4 năm; cho đến nay, cỏc cụng ty chứng khoỏn đều thực hiện nghiệp vụ này và đú thu được những kết quả nhất định; tuy nhiờn cũn nhiều tồn tại và hạn chế cần khắc phục. Thực trạng này bắt nguồn khụng chỉ từ bản thừn cỏc cụng ty chứng khoỏn mà cũn do sự hạn chế của thị trường chứng khoỏn Việt Nam cũng như những bất cập trong cỏc văn bản phỏp quy. Những vấn đề này làm cho nghiệp vụ mụi giới chứng khoỏn tại cỏc cụng ty chứng khoỏn nỳi chung và Cụng ty Chứng khoỏn Ngừn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn Việt Nam chưa đạt được hiệu quả cao. Đú chớnh là lý do em chọn đề tài: “Giải phỏp nõng cao hiệu quả hoạt động mụi giới chứng khoỏn tại Cụng ty chứng khoỏn Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn Việt Nam” để làm khỳa luận tốt nghiệp.
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIấN CỨU
Đề tài tập trung nghiờn cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ mụi giới chứng khoỏn tại cỏc CTCK trờn thị trường Việt Nam nỳi chung và CTCK NHNo&PTNTVN trong thời gian vừa qua, từ đú đưa ra cỏc giải phỏp nừng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ này tại CTCK NHNo&PTNTVN.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU
Đề tài được nghiờn cứu dựa trờn cơ sở sử dụng kết hợp cỏc phương phỏp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương phỏp so sỏnh và phương phỏp phừn tớch hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Đề tài đú hệ thống lý thuyết, kết hợp với thực tiễn để phừn tớch, đỏnh giỏ rỳt ra những kết luận và những đề xuất chủ yếu. Đồng thời đề tài cũn sử dụng phương phỏp mụ hỡnh hỳa, lượng hỳa làm vấn đề trở nờn trực quan hơn, thụng qua cỏc bảng, biểu và đồ thị.
4. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI
Bờn cạnh phần giới thiệu chung, đề tài gồm ba chương:
Chương 1. Những vấn đề chung về hoạt động mụi giới chứng khoỏn của CTCK.
Chương 2. Thực trạng hiệu quả hoạt động mụi giới chứng khoỏn tại CTCK NHNo&PTNTVN.
Chương 3. Giải phỏp nừng cao hiệu quả hoạt động mụi giới chứng khoỏn tại CTCK NHNo&PTNTVN.

Mặc dự cỳ nhiều cố gắng nhưng do hạn chế về thời gian nghiờn cứu và kiến thức thực tế nờn khỳa luận khụng thể trỏnh khỏi những thiếu sỳt. Em rất mong nhận được sự quan từm đúng gỳp ý kiến của cỏc thầy cụ giỏo và cỏc bạn để khỳa luận được hoàn thiện hơn.
Em xin chõn thành cảm ơn!


Xem Thêm: Công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán BCTC của công ty DVTV tài chính kế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kiểm toán chu trình bán hàng & thu tiền trong kiểm toán BCTC của công ty DVTV tài chính kế sẽ giúp ích cho bạn.