Công tác kế toán NVL tại XN Xây lắp điện
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay trong nền điều kiện kinh tế thị trường, các đơn vị sản xuất kinh doanh muốn sản xuất ngày càng phát triển thì một trong các biện pháp quan trọng là phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất.
Trong các doanh nghiệp sản xuất, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp . Chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp . Từ đó, các doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc chi phí tiết kiệm nguyên vật liệu , giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất trên cơ sở đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Vì vậy kế toán nói chung và phần hành kế toán nguyên vật liệu nói riêng là công cụ quan trọng phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nguyên vật liệu . Hạch toán đầy đủ, chính xác nguyên vật liệu dựa vào sản xuất là yếu tố quan trọng giúp cho công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành được chính xác. Đồng thời là căn cứ để đề ra các biện pháp giảm chi phí nguyên vật liệu , hạ thấp giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
Trong doanh nghiệp xí nghiệp Xây Lắp Điện với đặc thù là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nên nguyên vật liệu mua về không tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm. Nhưng các chi phí về nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Vì vậy công tác kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp cũng được cải tiến và hoàn thiện.
Sau một thời gian đi thực tập tại xí nghiệp Xây Lắp Điện, em nhận thấy công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán . Với sự giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Ngọc Toản cùng các bác, các cô, các chú ở xí nghiệp với những lý luận trong thực tế và bẵng những kiến thức của mình trong quá trình học tập rèn luyện. Em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: "Công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Xây Lắp Điện".
Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài viết này được chia thành ba phần như sau:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản trong công tác kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất.
Phần II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Xây Lắp Điện.
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Xây Lắp Điện .Xem Thêm: Kế toán thu mua tCông tác kế toán NVL tại XN Xây lắp điện hực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi p
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thu mua tCông tác kế toán NVL tại XN Xây lắp điện hực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi p sẽ giúp ích cho bạn.