Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả ở C.ty Viễn Thông Quốc Tế
LỜI NÓI ĐẦU
Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở, là nền móng duy trì sự tồn tại và phát triển của xã hội loài ngời. Mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh là một đơn vi kinh tế cơ sở, đồng thời cũng là một tế bào của nền kinh tế quốc dân. Vì từ đó tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm thực hiện việc cung cấp các lao vụ, dịch vụ đáp nhu cầu tiêu dùng của xã hội.
Từ khi nền kinh tế nước ta được chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước đã tạo điêu kiện cho các doanh nghiệp phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của mình trong môt môi trờng cạnh tranh lành mạnh. Trong cơ chế thị trường thì mỗi doanh nghiệp phải luôn chú ý, chú trọng ba vấn đề cơ bản đó là: Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? và sản xuất cho ai? . Vì vậy các doanh nghiệp phải tự tìm hiểu thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng để có những quyết định đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong đó vấn đề quan trọng nhất là tiêu thụ sản phẩm. Vì tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của sản xuất kinh doanh. Do vậy nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp , nếu sản phẩm sản xuất ra của doanh nghiệp được tiêu thụ nhanh chóng thì chẳng những doanh nghiệp sẽ có khả năng thanh toán các khoản nợ của khách hàng, với cán bô công nhân viên trong doanh nghiệp , làm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Không những thế doanh nghiệp còn có vốn để tích luỹ tái sản xuất mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Để hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ thành phẩm, mỗi doanh nghiệp phải có những biện pháp hữu hiệu, thiết thực về tổ chức và quản lý, trong đó thực hiện tốt công tác hạch toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp có những quyết định hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả lao động sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường thì đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kế toán là một công cụ quản lý giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thông tin kế toán là cơ sở giúp cho các nhà quản lý có những giải pháp đúng đắn và kịp thời cho việc hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn cải thiện đời sống cho người lao động.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế ở xí nghiệp in Hà Tĩnh, vận dụng những lý luận đã được học ở trường nên tôi quyết định chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Xí Nghiệp in Hà Tĩnh. Để làm tốt chuyên đề của mình


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả ở công ty Viễn Thông Quốc Tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu & xác định kết quả ở công ty Viễn Thông Quốc Tế sẽ giúp ích cho bạn.